unsecured personal loans . If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 090 54 1369
< jun 2018 >
pon uto sri če pet sub ned
        1 2 3
4 5 6 7 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Pošaljite nam poruku

petak, 08 jun 2018

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ad Banja Luka – XVI emisija, smanjenje osnovnog kapitala Štampa
 
Centralni registar je dana 07.06.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ad Banja Luka  
Sjedište emitenta
Kninska br. 1a, Banja Luka
Matični broj emitenta
01755927
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
SODJ-R-A
Broj hartija
90.433
Nominalna vrijednost hartije
100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
9.043.300,00 KM
Redni broj i tip emisije
šesnaesta emisija, smanjenje osnovnog kapitala
ISIN kod
BA100SODJRA9
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi      9.043.300,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske rješenje broj 01-03-RE-271-4/18 od  31.05.2018. godine.