Payday Loans In Tennessee. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Cheap Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 090 54 1369
< maj 2018 >
pon uto sri če pet sub ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Pošaljite nam poruku

maj 2018

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 8. anuitet obveznice KDRF-O-A emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Štampa
 
Centralni registar je dana 22.05.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio obračun za 8. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 52.685,55 KM po osnovu glavnice i 48.156,03 KM po osnovu kamate.
U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je dva dana. Danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica.
Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra. 
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 13. kupon obveznice RSBD-O-A emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 18.05.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelog 13. kupona obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 3.000.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 1. anuitet obveznice RGBZ-O-A emitenta OPŠTINA ROGATICA Štampa
 
Centralni registar je dana 15.05.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA ROGATICA, izvršio obračun za 1. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake RGBZ-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 10.125,00 KM po osnovu kamate.
U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je 12 dana od dana dospijeća. Danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica.
Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra. 
 


Informacija o društveno odgovornim aktivnostima Društva Štampa
 
 
Centralni registar hartija od vrijednosti, ad Banja Luka, kao društveno odgovorno privredno društvo, ponovo je podržalo Republičko takmičenje srednjih ekonomskih škola iz poznavanja finansijskih tržišta, u organizaciji Banjalučke berze ad Banja Luka. 
  Read More...


Nešković osiguranje ad Bijeljina - IX emisija - povećanje osnovnog kapitala Štampa
 
Centralni registar je dana 11.05.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Nešković osiguranje ad Bijeljina
Sjedište emitenta
Sremska br. 3, 76300 Bijeljina
Matični broj emitenta
01881019
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
NKOS-R-A
Broj hartija
500
Nominalna vrijednost hartije
2.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
1.000.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
IX emisija-povećanje osnovnog kapitala-pretvaranje neraspoređene dobiti u osnovni kapital
ISIN kod
BA100NKOSRA6
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 10.000.000,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-03-RE-236-1/18 od  25.04.2018. godine.
 


Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta POLJOEXPORT A.D. BANJA LUKA na otkupioca Štampa
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Poljoexport a.d. Banja Luka da je Centralni registar dana 11.05.2018. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Puhalac Slobodana.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.
 


Osiguranje Garant dioničko društvo Brčko - V emisija, povećanje osnovnog kapitala Štampa
 
Centralni registar je dana 08.05.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
 Osiguranje Garant dioničko društvo Brčko
Sjedište emitenta
Banjalučka br. 54, 76100 Brčko
Matični broj emitenta
4600339940004
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
GRO9-R-A
Broj hartija
25.000
Nominalna vrijednost hartije
100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
2.500.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
V emisija – povećanje osnovnog kapitala, zatvoreno akcionarsko društvo, ponuda za kvalifikovanog investitora
ISIN kod
BA100GRO9RA1
CFI kod
ESVUFR
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 5.000.000,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Brčko distrikt BiH, rješenje broj: UP- I- 13-15.04-7/18 od  25.04.2018. godine.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 1. kupon obveznice RSBD-O-02 emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 07.05.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 1. kupon obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-02.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 1.750.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 3 dana od dana dospijeća kupona.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 2. kupon obveznice RSBD-O-P emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 07.05.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 2. kupon obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-P.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 1.600.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 3 dana od dana dospijeća kupona.
 


AZIF U PREOBLIKOVANJU POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - upis zabrane, II emisija Štampa

 

Centralni registar je primio zahtjev za registraciju hartije od vrijednosti, sa slijedećim podacima i karakteristikama:

 

Naziv emitenta
AZIF U PREOBLIKOVANJU
POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA
Sjedište emitenta
Svetozara Markovića br. 5, 78000 Banja Luka
Matični broj emitenta
01957503
Lokalna oznaka hartije
PLRP-R-A
Redni broj i tip emisije
druga emisija –
smanjenje osnovnog kapitala u postupku preoblikovanja
 
Centralni registar će dana 07.05.2018. godine, na računima vlasnika hartija od vrijednosti ovog emitenta, izvršiti upis zabrane prava raspolaganja navedenim akcijama, a blokada će trajati do okončanja postupka registracije u kojem će se izvršiti zamjena navedene hartije od vrijednosti hartijom od vrijednosti druge lokalne oznake i nominalne vrijednosti.