Payday Loans California. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra Sale. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 090 54 1369
< april 2018 >
pon uto sri če pet sub ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Pošaljite nam poruku

april 2018

Obavještenje o izvršenoj isplati 7. anuiteta obveznice KDRF-O-A emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Štampa
 
Centralni registar je dana 23.04.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 7. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 100.841,59 KM od čega je 52.436,49 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 48.405,10 KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 23.04.2018. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Opština Kozarska Dubica izvršio uplatu vrijednosti 7. anuiteta.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 7. anuitet obveznice KDRF-O-A emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Štampa
 
Centralni registar je dana 23.04.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio obračun za 7. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 52.436,49 KM po osnovu glavnice i 48.405,10 KM po osnovu kamate.
U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je dva dana. Danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica.
Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra. 
 


Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta STANDARD AD PRNJAVOR na otkupioca Štampa
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Standard a.d. Prnjavorda je Centralni registardana 19.04.2018. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Daccomet AG.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.
 


LUKA AD BANJA LUKA - II emisija - povećanje osnovnog kapitala Štampa
 
Centralni registar je dana 19.04.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
LUKA AD BANJA LUKA
Sjedište emitenta
Aleja Svetog Save br. 21, Banja Luka
Matični broj emitenta
01275640
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
LUKA-R-A
Broj hartija
16
Nominalna vrijednost hartije
 500,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
 8.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
II emisija, povećanje osnovnog kapitala-zatvoreno akcionarsko društvo  
ISIN kod
BA100LUKARA5
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 8.024.500,00 KM.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 4. anuitet obveznice RSBD-O-D emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 11.04.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelog trećeg anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-D.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 16.250.000,00 KM po osnovu glavnice i 731.250,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospjeća kupona.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za trezorski zapis RS17-T09 emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelih obaveza iz trezorskog zapisa emitenta, lokalne oznake RS17-T09.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 13.000.000,00 KM.
 


XXV SKUPŠTINA AKCIONARA Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka Štampa
 
 
Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka,  donosi
O  D  L  U  K  U
o dopuni dnevnog reda XXV Skupštine akcionara
  Read More...


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 15. anuitet obveznice OLKI-O-A emitenta OPŠTINA LOPARE Štampa
 
Centralni registar je dana 10.04.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA LOPARE, izvršio obračun dospjelog 15. anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake OLKI-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 25.976,96 KM po osnovu glavnice i 5.724,60 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 13. anuitet obveznice OZRN-O-A emitenta OPŠTINA ZVORNIK Štampa
 
Centralni registar je dana 10.04.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA ZVORNIK, izvršio obračun dospjelog 13. anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake OZRN-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 160.031,03 KM po osnovu glavnice i 48.671,81 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.