Do you need Missouri Loans Online as soon as possible? In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Cheap Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

mart 2018

Obavještenje o izvršenoj isplati 6. anuiteta obveznice KDRF-O-A emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Štampa
 
Centralni registar je dana 28.03.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 6. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 100.841,57 KM od čega je 52.188,58 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 48.652,99 KM po osnovu kamate.
 


Mikrokreditno društvo Credis ad Banja Luka - II emisija obveznica Štampa
 
Centralni registar je dana 27.03.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Mikrokreditno društvo Credis ad Banja Luka
Sjedište emitenta
Veljka Mlađenovića 7d, 78000 Banja Luka
Matični broj emitenta
11149502
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
CRRF-O-B
Broj hartija
928
Nominalna vrijednost hartije
1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
928.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
druga emisija obveznica, javna ponuda   
Ograničenja prava na hartiji
nema
Rok trajanja ograničenja prava
nema
ISIN kod
BA100CRRFOB9
CFI kod
DBFUBR
Rok dospijeća
4 (četiri) godine, tj. do 27.03.2022. godine
 
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj: 01-03-RE-64-5/18 od 22.03.2018. godine.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 51. anuitet obveznice TPPD-O-A emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR Štampa
 
Centralni registar je dana 27.03.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR, izvršio obračun za 51. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake TPPD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 34.774,01 KM po osnovu glavnice i 17.474,81 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavljanje poslova platnog agenta u postupku emisije dužničkih hartija od vrijednosti privrednog društva kao emitenta obveznica korišćenjem mjenice Štampa
 
Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka dobio je saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje poslova platnog agenta u postupku emisije dužničkih hartija od vrijednosti privrednog društva kao emitenta obveznica korišćenjem mjenice. Procedure kojima se definiše navedeni postupak nalaze se u rubrici Propisi i obrasci/Podzakonski akti.
 


Brisanje akcija emitenta Ozren-Borovno ad Foča Štampa
 
Dana 26.03.2018. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake OZBR-R-A, emitenta Ozren-Borovno ad Foča mb: 11013031.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-03-RE-111-1/18 od 05.03.2018. godine i rješenja Okružnog privrednog suda Trebinje broj 062 0 Reg 17 000 394 od 29.12.2017. godine o promjeni pravne forme društva. 
Dosadašnji emitent Ozren-Borovno ad Foča, mb: 11013031 mjenja pravnu formu.
 


Pavlović International Bank a.d. Slobomir-Bijeljina, brisanje zabrane - XVII emisija Štampa
 
Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka je dana 22.03.2018. godine izvršio brisanje zabrane prava raspolaganja na vlasničkom računu kupaca iz XVII emisije akcija lokalne oznake PIBB-R-D, emitenta Pavlović International Bank a.d. Slobomir-Bijeljina, s obzirom na to da je Komisija za hartije od vrijednosti odobrila Prospekt za uvrštenje na berzu, a emitent objavio Prospekt na web stranici Banjalučke berze a.d. Banja Luka.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 6. anuitet obveznice KDRF-O-A emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Štampa
 
Centralni registar je dana 22.03.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio obračun za 6. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 52.188,58 KM po osnovu glavnice i 48.652,99 KM po osnovu kamate.
U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je dva dana. Danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica.
Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra. 
 


Obavještenje o izvršenoj isplati 1. kupona obveznice OSOD-O-A emitenta OPŠTINA SRBAC Štampa
 
Centralni registar je dana 20.03.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA SRBAC, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 1. kupona obveznice emitenta, lokalne oznake OSOD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 48.125,00.KM po osnovu kamate.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 17. anuitet obveznice SMFO-O-A emitenta OPŠTINA ŠAMAC Štampa
 
Centralni registar je dana 19.03.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA ŠAMAC, izvršio obračun obaveza za dospjeli 17. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake SMFO-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 274,89 KM po osnovu glavnice i 33,90 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 1. kupon obveznice OSOD-O-A emitenta OPŠTINA SRBAC Štampa
 
Centralni registar je dana 19.03.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA SRBAC, izvršio obračun za 1. kupon obveznice emitenta, lokalne oznake OSOD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 48.125,00 KM po osnovu kamate.
U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je dva dana. Danom uplate vrijednosti kupona na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate kupona prema vlasnicima obveznica.
Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate kupona na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.
 


Stranica 1 of 3
<< Start < Prethodni 1 2 3 Sledeći > Kraj >>