There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. When the problem is not treated, it can ruin intimate life of couples and destroy their relationships. Viagra Professional was produces not to let this happen. Professional means highly qualified. It strikes the target and doesn't allow a disorder to occupy man's body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

petak, 09 mart 2018

Addiko bank ad Banja Luka, brisanje zabrane - XV i XVI emisija Štampa
 
Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka je dana 09.03.2018. godine izvršio brisanje zabrane prava raspolaganja na vlasničkom računu Hypo Alpe Adria Group AG, kupca iz XV i XVI emisije akcija lokalne oznake KRLB-R-A, emitenta Addiko bank ad Banja Luka, ponuda za kvalifikovane investitore, s obzirom na to da je Komisija za hartije od vrijednosti odobrila Prospekt za uvrštenje na berzu, a emitent objavio Prospekt na web stranici Banjalučke berze ad Banja Luka.
 


Obveznice Republike Srpske, RSRS-O-L Štampa
 
Centralni registar je dana 05.03.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti, obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA
 -MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
107000132538115       
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
RSRS-О-L
Broj hartija
26.092.803
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
26.092.803,00 КМ
Redni broj emisije
dvanaesta emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
05.03.2031.
ISIN kod
BA100RSRSOL7
CFI kod
DBFTBR