The deal is that Payday Loans Indiana online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems. Female Cialis is prescribed to improve the quality of sexual life, to enhance the sensual reaction. It is also prescribedin case of frigidity and anorgasmia, decreased libido and hormonal changes that cause sexual dysfunction.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

četvrtak, 08 mart 2018

Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta ZRAK A.D. BILEĆA na otkupioca Štampa
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Zrak a.d. Bileća da je Centralni registardana 08.03.2018. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Monting Energetika d.o.o. Trebinje.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.
 


Atos osiguranje a.d. Bijeljina, brisanje zabrane - X emisija Štampa
 
Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka je dana 07.03.2018. godine izvršio brisanje zabrane prava raspolaganja na vlasničkom računu MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grada, kupca iz X emisije akcija lokalne oznake BROS-R-C, emitenta Atos osiguranje a.d. Bijeljina, ponuda upućena investitoru koji će platiti najmanje 100.000,00 KM za svaku pojedinačnu ponudu, s obzirom na to da je emitent objavio Prospekt na web stranici Banjalučke berze a.d. Banja Luka.