There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 090 54 1369
< februar 2018 >
pon uto sri če pet sub ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Pošaljite nam poruku

februar 2018

Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta TOPLANA A.D. BANJA LUKA na otkupioca Štampa
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Toplana a.d. Banja Lukada je Centralni registardana 27.02.2018. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Grad Banja Luka.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.
 


Obavještenje o izvršenoj isplati 5. anuiteta obveznice KDRF-O-A emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Štampa
 
Centralni registar je dana 23.02.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 5. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 100.841,58 KM od čega je 51.941,86 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 48.899,72 KM po osnovu kamate.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 50. anuitet obveznice TPPD-O-A emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR Štampa
 
Centralni registar je dana 27.02.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR, izvršio obračun za 50. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake TPPD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 34.572,34 KM po osnovu glavnice i 17.676,48 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 5. anuitet obveznice KDRF-O-A emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Štampa
 
Centralni registar je dana 22.02.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio obračun za 5. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 51.941,86 KM po osnovu glavnice i 48.899,72 KM po osnovu kamate.
U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je dva dana. Danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica.
Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra. 
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 3. anuitet obveznice RSDS-O-G emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 22.02.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 3. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake RSDS-O-G.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 3.387.059,00 KM po osnovu glavnice i 338.705,90 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 7 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Uzor dd Brčko – III emisija, smanjenje osnovnog kapitala Štampa
 
Centralni registar je dana 19.02.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Uzor dd Brčko  
Sjedište emitenta
Dejtonska br. 127, Brčko Distrikt
Matični broj emitenta
4600081240002
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
UZR9-R-B
Broj hartija
144.308
Nominalna vrijednost hartije
3,60 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
519.508,80 KM
Redni broj i tip emisije
treća emisija, smanjenje osnovnog kapitala
ISIN kod
BA100UZR9RB8
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 519.508,80 KM.
Hartija od vrijednosti lokalne oznake UZR9-R-A je trajno brisana.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Brčko Distrikta BiH broj UP-I-13-15.04-1/18 od  17.01.2018. godine.
 


Obavještenje za manjinske akcionare emitenta NEVESINJEPUTEVI AD NEVESINJE čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca Štampa
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta NEVESINJEPUTEVI AD NEVESINJE da sa danom 17.03.2018. godine ističe rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupioca u sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade a neisplaćena sredstva se prenose na budžet Republike Srpske.
  Read More...


Obavještenje za manjinske akcionare emitenta NEVESINJEPUTEVI AD NEVESINJE čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca Štampa
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta NEVESINJEPUTEVI AD NEVESINJE da sa danom 17.03.2018. godine ističe rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupioca u sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade a neisplaćena sredstva se prenose na budžet Republike Srpske.
  Read More...


Obveznica Opštine Rogatica, javna ponuda, RGBZ-О-A Štampa
 
Centralni registar je dana 15.02.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti emitovanih javnom ponudom, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
OPŠTINA ROGATICA
Sjedište emitenta
Srpske sloge 93, Rogatica
Matični broj emitenta
01096346       
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
RGBZ-О-A
Broj hartija
9000
Nominalna vrijednost hartije
100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
900.000,00 КМ
Redni broj emisije
prva emisija obveznica
Tip emisije
javna ponuda
Rok dospijeća
15.02.2028.
ISIN kod
BA100RGBZOA4
CFI kod
DBFSBR

 

 

 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 2. kupon obveznice RSBD-O-M emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 12.02.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 2. kupon obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-M.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 1.155.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 3 dana od dana dospijeća kupona.
 


Stranica 1 of 2
<< Start < Prethodni 1 2 Sledeći > Kraj >>