There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

januar 2018

Obveznica Republike Srpske, javna ponuda, RSBD-О08 Štampa
Centralni registar je dana 31.01.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti emitovanih javnom ponudom, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
107000132538115       
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
RSBD-О08
Broj hartija
100.000
Nominalna vrijednost hartije
1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
100.000.000,00 КМ
Redni broj emisije
dvadesetdeveta emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
31.01.2023.
ISIN kod
BA10RSBDO082
CFI kod
DBFTBR
 


Toplana ad Banja Luka, brisanje zabrane - III emisija obveznica Štampa
 
Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka je dana 30.01.2018. godine izvršio brisanje zabrane prava raspolaganja na vlasničkom računu Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske ad Banja Luka, Fonda za restituciju Republike Srpske ad Banja Luka i Akcijskom fondu Republike Srpske ad Banja Luka, kupaca iz III emisije obveznica lokalne oznake TPBL-O-C, emitenta Toplana ad Banja Luka, ponuda za kvalifikovane investitore, s obzirom na to da je Komisija za hartije od vrijednosti odobrila Jedinstven Prospekt za uvrštenje na berzu, a emitent objavio Prospekt na web stranici Banjalučke berze ad Banja Luka.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 9. anuitet obveznice RSDS-O-E emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 30.01.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 9. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake RSDS-O-E.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 6.628.727,50 KM po osnovu glavnice i 165.720,13 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 7 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta PROMET AD ZVORNIK na otkupioca Štampa
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Promet ad Zvornikda je Centralni registardana 29.01.2018. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Radić Stevana iz Zvornika.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 49. anuitet obveznice TPPD-O-A emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR Štampa
 
Centralni registar je dana 29.01.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR, izvršio obračun za 49. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake TPPD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 34.371,84 KM po osnovu glavnice i 17.876,98 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 1. kupon obveznice RSBD-O-Z emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 29.01.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 1. kupon obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-Z.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 812.500,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 3 dana od dana dospijeća kupona.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za trezorski zapis RS17-T01 emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 29.01.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelih obaveza iz trezorskog zapisa emitenta, lokalne oznake RS17-T01.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 20.000.000,00 KM.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 12. anuitet obveznice OPNS-O-A emitenta OPŠTINA PETROVO Štampa
 
Centralni registar je dana 26.01.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA PETROVO, izvršio obračun za dospjeli 12. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake OPNS-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 27,139.23 KM po osnovu glavnice i 8,271.31 KM po osnovu kamate.
 


Obavještenje o izvršenoj isplati 4. anuiteta obveznice KDRF-O-A emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Štampa
 
Centralni registar je dana 22.01.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 4. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 100.841,58 KM od čega je 51.696,32 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 49.145,26 KM po osnovu kamate.
 


OBAVJEŠTENJE AKCIONARIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA HEMIJSKA INDUSTRIJA “DESTILACIJA” A.D. TESLIĆ Štampa
 
Obavještavaju se akcionari emitenta HI “Destilacija” a.d. Teslić da je dana 22.01.2018. godine pred Centralnim registrom hartija od vrijednosti ad Banja Luka pokrenut postupak sticanja sopstvenih akcija od strane emitenta sa sljedećim podacima i karakteristikama ponude:
Naziv emitenta
HEMIJSKA INDUSTRIJA “DESTILACIJA” A.D. TESLIĆ (DEST)
Sjedište emitenta
Svetog Save 23, Teslić
Lokalna oznaka akcija
DEST-R-A
Osnov
Odluka Skupštine akcionara o sticanju sopstvenih akcija
HI “Destilacija” a.d. Teslić broj: VSA-6-2/17 od 26.12.2017. godine i
odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija
HI “Destilacija” a.d. Teslić broj: UO-2-14/18 od 17.01.2018. godine
Broj akcija koje emitent želi da stekne
6.900.000 akcija ili 29,7051% od ukupnog broja emitovanih akcija
Cijena po jednoj akciji
0,289 KM
Period važenja ponude
19.01. – 19.02.2018. godine
Rok za plaćanje deponovanih akcija
06.03.2018. godine
Ovlašćeni berzanski posrednik
Brokersko-dilersko društvo „Monet broker“ a.d. Banja Luka (MOBR)

 

 


Stranica 1 of 2
<< Start < Prethodni 1 2 Sledeći > Kraj >>