The best way to go for you to know the credible Michigan Loans Online providers. Thanks to that, they have a great variety of drugs that can help in these cases. Female Viagra is not an exception.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

petak, 12 januar 2018

Dunav osiguranje ad Banja Luka brisanje zabrane - XII emisija Štampa
 
Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka je dana 12.01.2018. godine izvršio brisanje zabrane prava raspolaganja na vlasničkim računima kupaca iz XII emisije akcija lokalne oznake KDVO-R-A, emitenta Dunav osiguranje ad Banja Luka, s obzirom na to da je emitent objavio Prospekt na web stranici Banjalučke berze ad Banja Luka.
 


Trezorski zapisi, LV emisija, emitent Republika Srpska Štampa
 
Centralni registar je dana 12.01.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti - trezorski zapisi, emitenta Republika Srpska – Ministarstvo finansija, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA
-MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
107000132538115       
Vrsta hartije
trezorski zapisi
Lokalna oznaka hartije
RS17-T10
Broj hartija
2.000
Nominalna vrijednost hartije
10.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
20.000.000,00 KM
Redni broj emisije
pedesetpeta emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
11.07.2018. godine
ISIN kod
BA10RS17T101
CFI kod
DMZTGR