Payday Loans In Missouri. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

ponedeljak, 08 januar 2018

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽINJERING I USLUGE 7. JULI AD BANJA LUKA - I emisija-zatvoreno akcionarsko društvo Štampa
 
Centralni registar je dana 08.01.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Društvo za trgovinu, inžinjering i usluge 7. juli ad Banja Luka
Sjedište emitenta
Vojvode Radomira Putnika 11, Banja Luka
Matični broj emitenta
11161685
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
SEDJ-R-A
Broj hartija
20.000
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
20.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
prva emisija, zatvoreno akcionarsko društvo
ISIN kod
BA100SEDJRA0
CFI kod
ESVUFR
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 20.000,00 KM.