Dball Pillspayday advance . In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 090 54 1369
< decembar 2017 >
pon uto sri če pet sub ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pošaljite nam poruku

decembar 2017

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 9. anuitet obveznice RSRS-O-B emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 15.12.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelog devetog anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake RSRS-O-B.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 2.786.871,30 KM po osnovu glavnice i 292.621,43 po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Brisanje akcija emitenta Preduzeće za konfekcioniranje papira Papirnica ad Kozarska Dubica – u stečaju Štampa
 
Dana 13.12.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake PAPR-R-A, emitenta Preduzeće za konfekcioniranje papira Papirnica ad Kozarska Dubica –  u stečaju, mb: 01042637.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-665-9/17 od 05.12.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Banja Luka broj 57 0 St 092645 12 St od 02.09.2015. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Preduzeće za konfekcioniranje papira Papirnica ad Kozarska Dubica –  u stečaju, mb: 01042637 prestaje da postoji.
 


Brisanje akcija emitenta Čajavec mjerno detektorski uređaji ad Banja Luka – u stečaju Štampa
 
Dana 13.12.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake CMDU-R-A, emitenta Čajavec mjerno detektorski uređaji ad Banja Luka –  u stečaju, mb: 01353497.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-665-7/17 od 05.12.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Banja Luka broj 57 0 St 091106 11 St od 26.08.2017. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Čajavec mjerno detektorski uređaji ad Banja Luka –  u stečaju, mb: 01353497 prestaje da postoji.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 9. anuiteta obveznice RSOD-O-B emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 15.12.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelog devetog anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake RSOD-O-B.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 54.229,30 KM po osnovu glavnice i 5.694,13 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Brisanje akcija emitenta Čajavec-štampane veze ad Banja Luka – u stečaju Štampa
 
Dana 13.12.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake CJSV-R-A, emitenta Čajavec-štampane veze ad Banja Luka –  u stečaju, mb: 01353543.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-665-6/17 od 05.12.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Banja Luka broj 57 0 St 014042 08 St od 31.05.2017. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Čajavec-štampane veze ad Banja Luka –  u stečaju, mb: 01353543 prestaje da postoji.
 


Brisanje akcija emitenta DES ad Prijedor – u stečaju Štampa
 
Dana 13.12.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake DESP-R-A, emitenta DES ad Prijedor –  u stečaju, mb: 01788264.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-665-6/17 od 05.12.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Banja Luka broj 57 0 St 075051 09 St od 21.07.2017. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent DES ad Prijedor –  u stečaju, mb: 01788264 prestaje da postoji.
 


Brisanje akcija emitenta AD za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i saobraćaj Hotel Krajina Mrkonjić Grad – u stečaju Štampa
 
Dana 13.12.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake HTKR-R-A, emitenta AD za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i saobraćaj Hotel Krajina Mrkonjić Grad –  u stečaju, mb: 01983741.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-665-2/17 od 05.12.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Banja Luka broj 57 0 St 100639 12 St od 06.03.2017. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent AD za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i saobraćaj Hotel Krajina Mrkonjić Grad –  u stečaju, mb: 01983741 prestaje da postoji.
 


Brisanje akcija emitenta 1. Maj-završni radovi u građevinarstvu akcionarsko društvo Banja Luka – u stečaju Štampa
 
Dana 13.12.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake MJZR-R-A, emitenta 1. Maj-završni radovi u građevinarstvu akcionarsko društvo Banja Luka –  u stečaju, mb: 01101412.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-665-3/17 od 05.12.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Banja Luka broj 57 0 St 117653 17 St od 30.08.2017. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent 1. Maj-završni radovi u građevinarstvu akcionarsko društvo Banja Luka –  u stečaju, mb: 01101412 prestaje da postoji.
 


Brisanje akcija emitenta Akcionarsko društvo za spoljnu trgovinu i medjunarodnu špediciju Čajavec promet Banja Luka – u stečaju Štampa
 
Dana 13.12.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake CPRO-R-A, emitenta Akcionarsko društvo za spoljnu trgovinu i medjunarodnu špediciju Čajavec promet Banja Luka –  u stečaju, mb: 01353608.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-665-4/17 od 05.12.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Banja Luka broj 57 0 St 111441 14 St od 13.10.2017. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Akcionarsko društvo za spoljnu trgovinu i medjunarodnu špediciju Čajavec promet Banja Luka –  u stečaju, mb: 01353608 prestaje da postoji.
 


Brisanje akcija emitenta Čajavec prostorna tehnika ad Banja Luka – u stečaju Štampa
 
Dana 13.12.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake CJPT-R-A, emitenta Čajavec prostorna tehnika ad Banja Luka –  u stečaju, mb: 01353551.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-665-1/17 od 05.12.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Banja Luka broj 57 0 St 091103 11 St od 06.09.2016. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Čajavec prostorna tehnika ad Banja Luka –  u stečaju, mb: 01353551 prestaje da postoji.
 


Stranica 1 of 3
<< Start < Prethodni 1 2 3 Sledeći > Kraj >>