USA Payday Loans Online. If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

decembar 2017

Brisanje akcija emitenta HUTP Cer ad Prnjavor – u stečaju Štampa
 
Dana 29.12.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake CERP-R-A, emitenta HUTP Cer ad Prnjavor –  u stečaju, mb: 01046225.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-665-8/17 od 05.12.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Banja Luka broj 57 0 St 099118 12 St od 19.08.2016. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent HUTP Cer ad Prnjavor –  u stečaju, mb: 01046225 prestaje da postoji.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 11. kupon obveznice RSBD-O-C emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 29.12.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 11. kupon obveznice emitenta, lokalne oznake RSBD-O-C.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 195.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.
 


Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta POLJOPROMET AD ČELINAC na otkupioca Štampa
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Poljopromet ad Čelinac da je Centralni registardana 28.12.2017. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Simić Ljubu iz Čelinca.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.
 


TOPLANA AD BANJA LUKA, III emisija obveznica, ponuda za kvalifikovane investitore Štampa
 
Centralni registar je dana 28.12.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Akcionarsko društvo Toplana Banja Luka
Sjedište emitenta
Bulevar Živojina Mišića 32, 78000 Banja Luka
Matični broj emitenta
01101773
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
TpBL-O-C
Broj hartija
78.000
Nominalna vrijednost hartije
100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
7.800.000,00 KM
Redni broj i vrsta emisije
peta emisija hartija od vrijednosti,
treća emisija obveznica,
 ponuda za kvalifikovane investitore
Rok dospijeća
15 godina, tj. do 28.12.2032. godine
ISIN kod
BA100TPBLOC7
CFI kod
DBFGBR
 
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske rješenje broj 01-03-RE-670-5/17 od 20.12.2017. godine.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 48. anuitet obveznice TPPD-O-A emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR Štampa
 
Centralni registar je dana 27.12.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR, izvršio obračun za 48. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake TPPD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 34.172,49 KM po osnovu glavnice i 18.076,32 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje o izvršenoj isplati 3. anuiteta obveznice KDRF-O-A emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Štampa
 
Centralni registar je dana 22.12.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 3. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 100.841,58 KM od čega je 51.451,90 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 49.389,68 KM po osnovu kamate.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 5. anuitet obveznice RSRS-O-G emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 25.12.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelog petog anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake RSRS-O-G.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 2.181.828,60 KM po osnovu glavnice i 294.546,85 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta TESLIĆ-PREVOZ AD TESLIĆ na otkupioca Štampa
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Teslić-prevoz ad Teslić da je Centralni registar dana 22.12.2017. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Tempoturist doo Teslić.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 9. anuitet obveznice RSIO-O-A emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 22.12.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelog devetog anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake RSIO-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 290.804,70 KM po osnovu glavnice i 30.534,49 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 2. anuitet obveznice KDRF-O-A emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Štampa
 
Centralni registar je dana 22.11.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio obračun za 2. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 51.208,68 KM po osnovu glavnice i 49.632,90 KM po osnovu kamate.
  Read More...


Stranica 1 of 5
<< Start < Prethodni 1 2 3 4 5 Sledeći > Kraj >>