installment loans . Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

petak, 01 decembar 2017

DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU WVP AD BANJA LUKA - I emisija - zatvoreno akcionarsko društvo Štampa
 
Centralni registar je dana 01.12.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Društvo za zastupanje u osiguranju WVP ad Banja Luka
Sjedište emitenta
Vidovdanska 2, Banja Luka
Matični broj emitenta
01930486
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
DVPO-R-A
Broj hartija
50.000
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
50.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
prva emisija, zatvoreno akcionarsko društvo
ISIN kod
BA100DVPORA0
CFI kod
ESVUFR
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 50.000,00 KM.