Payday Loans In Florida. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 090 54 1369
< novembar 2017 >
pon uto sri če pet sub ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Pošaljite nam poruku

novembar 2017

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 47. anuitet obveznice TPPD-O-A emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR Štampa
 
Centralni registar je dana 27.11.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR, izvršio obračun za 47. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake TPPD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 33.974,31 KM po osnovu glavnice i 18.274,50 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 16. anuitet obveznice BNIF-O-A emitenta OPŠTINA BIJELJINA Štampa
 
Centralni registar je dana 27.11.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA BIJELJINA, izvršio obračun za 16. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake BNIF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 648.219,64 KM po osnovu glavnice i 117.024,13 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje o izvršenoj isplati 2. anuiteta obveznice KDRF-O-A emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Štampa
 
Centralni registar je dana 23.11.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 2. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 100.841,58 KM od čega je 51.208,68 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 49.632,90 KM po osnovu kamate.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 1. kupon obveznice RSRS-O-K emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 22.11.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelog prvog kupona obveznica emitenta, lokalne oznake RSRS-O-K.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 316.761,15 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 2. anuitet obveznice KDRF-O-A emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Štampa
 
Centralni registar je dana 22.11.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio obračun za 2. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 51.208,68 KM po osnovu glavnice i 49.632,90 KM po osnovu kamate.
U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je dva dana. Danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica.
Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra. 
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 12. kupon obveznice RSBD-O-A emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 20.11.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelog 12. kupona obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 3.000.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.
 
 


Addiko Bank ad Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom, prestanak članstva Štampa

 

Addiko Bank ad Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom, prestalo je članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna i poravnanja hartija od vrijednosti.

  Read More...


DUIF Invest nova ad Bijeljina u ime i za račun Otvorenog akcijskog investicionog fonda INVEST NOVA - I emisija - osnivanje otvorenog investicionog fonda Štampa
 
Centralni registar je dana 11.11.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
DUIF Invest nova ad Bijeljina u ime i za račun OMIF „INVEST NOVA“
Sjedište emitenta
Gavrila Principa 11, Bijeljina
Matični broj emitenta
107000136533662
Identifikacioni broj fonda kod KHOV RS
JP-M-8
Vrsta hartije
udio u OIF
Lokalna oznaka hartije
INOP-u-A
Broj hartija
134.760.199     
Nominalna vrijednost hartije
bez nominalne vrijednosti
Redni broj i tip emisije
prva emisija,
osnivanje otvorenog investicionog fonda  
ISIN kod
BA100INOPUA0
CFI kod
EUOISR

 

 


ZMIF U PREOBLIKOVANJU INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA - II emisija - smanjenje osnovnog kapitala u postupku preoblikovanja Štampa
 
Centralni registar je dana 11.11.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
ZMIF U PREOBLIKOVANJU
INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA
Sjedište emitenta
Gavrila Principa 11, 76300 Bijeljina
Matični broj emitenta
01956973
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
INVP-R-A
Broj hartija
134.760.199
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
134.760.199,00 KM
Redni broj i tip emisije
II emisija – smanjenje osnovnog kapitala u postupku preoblikovanja po osnovu izdvajanja imovine
ISIN kod
BA100INVPRA1
CFI kod
ESVUFR
 
Nakon registracije ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi    134.760.199,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj 01-UP-31-354-8/17 od  29.09.2017. godine.
 


Obavljanje poslova platnog agenta u postupku emisije dužničkih hartija od vrijednosti emitenta korišćenjem jemstva jedinica lokalne samouprave u emisiji obveznica privrednih društava koja obavljaju komunalnu djelatnost Štampa

 

Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka dobio je saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje poslova platnog agenta

  Read More...


Stranica 1 of 2
<< Start < Prethodni 1 2 Sledeći > Kraj >>