Anadrol 50mg PriceThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Canadian Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 090 54 1369
< novembar 2017 >
pon uto sri če pet sub ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Pošaljite nam poruku

novembar 2017

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 12. kupon obveznice RSBD-O-A emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 20.11.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelog 12. kupona obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 3.000.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.
 
 


Addiko Bank ad Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom, prestanak članstva Štampa

 

Addiko Bank ad Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom, prestalo je članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna i poravnanja hartija od vrijednosti.

  Read More...


DUIF Invest nova ad Bijeljina u ime i za račun Otvorenog akcijskog investicionog fonda INVEST NOVA - I emisija - osnivanje otvorenog investicionog fonda Štampa
 
Centralni registar je dana 11.11.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
DUIF Invest nova ad Bijeljina u ime i za račun OMIF „INVEST NOVA“
Sjedište emitenta
Gavrila Principa 11, Bijeljina
Matični broj emitenta
107000136533662
Identifikacioni broj fonda kod KHOV RS
JP-M-8
Vrsta hartije
udio u OIF
Lokalna oznaka hartije
INOP-u-A
Broj hartija
134.760.199     
Nominalna vrijednost hartije
bez nominalne vrijednosti
Redni broj i tip emisije
prva emisija,
osnivanje otvorenog investicionog fonda  
ISIN kod
BA100INOPUA0
CFI kod
EUOISR

 

 


ZMIF U PREOBLIKOVANJU INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA - II emisija - smanjenje osnovnog kapitala u postupku preoblikovanja Štampa
 
Centralni registar je dana 11.11.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
ZMIF U PREOBLIKOVANJU
INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA
Sjedište emitenta
Gavrila Principa 11, 76300 Bijeljina
Matični broj emitenta
01956973
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
INVP-R-A
Broj hartija
134.760.199
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
134.760.199,00 KM
Redni broj i tip emisije
II emisija – smanjenje osnovnog kapitala u postupku preoblikovanja po osnovu izdvajanja imovine
ISIN kod
BA100INVPRA1
CFI kod
ESVUFR
 
Nakon registracije ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi    134.760.199,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj 01-UP-31-354-8/17 od  29.09.2017. godine.
 


Obavljanje poslova platnog agenta u postupku emisije dužničkih hartija od vrijednosti emitenta korišćenjem jemstva jedinica lokalne samouprave u emisiji obveznica privrednih društava koja obavljaju komunalnu djelatnost Štampa

 

Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka dobio je saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje poslova platnog agenta

  Read More...


Brisanje akcija emitenta Ruding ad Ugljevik Štampa
 
Dana 06.11.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake RUDI-R-A, emitenta Ruding ad Ugljevik mb: 01154982.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-03-RE-526-3/17 od 16.10.2017. godine i rješenja Okružnog privrednog suda Bijeljina broj 059 0 Reg 17 00 1058 od 09.10.2017. godine o promjeni pravne forme društva. 
Dosadašnji emitent Ruding ad Ugljevik mb: 01154982 mjenja pravnu formu.
 


Obveznica Republike Srpske, javna ponuda, RSBD-О06 Štampa
 
Centralni registar je dana 03.11.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti emitovanih javnom ponudom, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
107000132538115       
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
RSBD-О06
Broj hartija
15.000
Nominalna vrijednost hartije
1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
15.000.000,00 КМ
Redni broj emisije
dvadesetsedma emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
03.11.2022.
ISIN kod
BA10RSBDO066
CFI kod
DBFTGR

 

 


Brisanje akcija emitenta Akcionarsko društvo Duvan Bratunac – u stečaju Štampa
 
Dana 03.11.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake DVAN-R-A, emitenta Akcionarsko društvo Duvan Bratunac –  u stečaju, mb: 01152378.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-548-1/17 od 06.10.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Bijeljina broj 059 0 Reg 17 000 397 od 03.05.2017. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Akcionarsko društvo Duvan Bratunac –  u stečaju, mb: 01152378 prestaje da postoji.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 1. kupon obveznice RSBD-O-U emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 03.11.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 1. kupon obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-U.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 1.000.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 3 dana od dana dospijeća kupona.
 


Brisanje akcija emitenta Preduzeće Zrak ad Teslić – u stečaju Štampa
 
Dana 02.11.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake ZRAK-R-A, emitenta Preduzeće Zrak ad Teslić –  u stečaju, mb: 01349988.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-539-2/17 od 28.09.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Doboj broj 60 0 ST 018206 13 St 2 od 17.07.2017. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Akcionarsko društvo Preduzeće Zrak ad Teslić –  u stečaju, mb: 01349988 prestaje da postoji.