payday loan . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 090 54 1369
< novembar 2017 >
pon uto sri če pet sub ned
    1 2 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Pošaljite nam poruku

petak, 03 novembar 2017

Obveznica Republike Srpske, javna ponuda, RSBD-О06 Štampa
 
Centralni registar je dana 03.11.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti emitovanih javnom ponudom, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
107000132538115       
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
RSBD-О06
Broj hartija
15.000
Nominalna vrijednost hartije
1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
15.000.000,00 КМ
Redni broj emisije
dvadesetsedma emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
03.11.2022.
ISIN kod
BA10RSBDO066
CFI kod
DBFTGR

 

 


Brisanje akcija emitenta Akcionarsko društvo Duvan Bratunac – u stečaju Štampa
 
Dana 03.11.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake DVAN-R-A, emitenta Akcionarsko društvo Duvan Bratunac –  u stečaju, mb: 01152378.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-548-1/17 od 06.10.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Bijeljina broj 059 0 Reg 17 000 397 od 03.05.2017. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Akcionarsko društvo Duvan Bratunac –  u stečaju, mb: 01152378 prestaje da postoji.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 1. kupon obveznice RSBD-O-U emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 03.11.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 1. kupon obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-U.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 1.000.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 3 dana od dana dospijeća kupona.
 


Brisanje akcija emitenta Preduzeće Zrak ad Teslić – u stečaju Štampa
 
Dana 02.11.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake ZRAK-R-A, emitenta Preduzeće Zrak ad Teslić –  u stečaju, mb: 01349988.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-539-2/17 od 28.09.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Doboj broj 60 0 ST 018206 13 St 2 od 17.07.2017. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Akcionarsko društvo Preduzeće Zrak ad Teslić –  u stečaju, mb: 01349988 prestaje da postoji.