Oral Turinabol CycleThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 090 54 1369
< oktobar 2017 >
pon uto sri če pet sub ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Pošaljite nam poruku

oktobar 2017

ZMIF U PREOBLIKOVANJU INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA - upis zabrane, II emisija Štampa
 
Centralni registar je primio zahtjev za registraciju hartije od vrijednosti, sa slijedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
ZMIF U PREOBLIKOVANJU
INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA
Sjedište emitenta
Gavrila Principa 11, 76300 Bijeljina
Matični broj emitenta
01956973
Lokalna oznaka hartije
INVP-R-A
Redni broj i tip emisije
druga emisija –
smanjenje osnovnog kapitala u postupku preoblikovanja
 
Centralni registar će dana 17.10.2017. godine, na računima vlasnika hartija od vrijednosti ovog emitenta, izvršiti upis zabrane prava raspolaganja navedenim akcijama, a blokada će trajati do okončanja postupka preoblikovanja zatvorenog investicionog fonda.
 


Brisanje akcija emitenta Kovnica ad Bileća – u stečaju Štampa
 
Dana 16.10.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake FOIA-R-A, emitenta Kovnica ad Bileća –  u stečaju, mb: 01293052.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-539-1/17 od 28.09.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Trebinje broj 062 0 Reg 17 000268 od 14.09.2017. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Kovnica ad Bileća –  u stečaju, mb: 01293052 prestaje da postoji.
 


Brisanje akcija emitenta Veterinarska stanica ad Bileća Štampa
 
Dana 16.10.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake VSBI-R-A, emitenta Veterinarska stanica ad Bileća mb: 01355317.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-03-RE-371-1/17 od 21.06.2017. godine i rješenja Okružnog privrednog suda Trebinje broj 062 0 Reg 17 000 168 od 02.06.2017. godine o promjeni pravne forme društva.  
Dosadašnji emitent Veterinarska stanica ad Bileća mb: 01355317 mjenja pravnu formu.
 


Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta „AS“ AD ZVORNIK na otkupioca Štampa
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta „AS“ ad Zvornikda je Centralni registardana 12.10.2017. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Mitrović Jovana iz Zvornika.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku
 


Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta USLUGATRANS AD LAKTAŠI na otkupioca Štampa
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Uslugatrans ad Laktaši da je Centralni registar dana 10.10.2017. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Šerbedžija Ilije iz Laktaša.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.
 


Trezorski zapisi, LIV emisija, emitent Republika Srpska Štampa
 
Centralni registar je dana 10.10.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti - trezorski zapisi, emitenta Republika Srpska – Ministarstvo finansija, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA
-MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
 107000132538115       
Vrsta hartije
trezorski zapisi
Lokalna oznaka hartije
RS17-T09
Broj hartija
1.300
Nominalna vrijednost hartije
10.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
13.000.000,00 KM
Redni broj emisije
pedesetčetvrta emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
09.04.2018. godine
ISIN kod
BA10RS17T093
CFI kod
DMZTGR

 

 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 14. anuitet obveznice OLKI-O-A emitenta OPŠTINA LOPARE Štampa
 
Centralni registar je dana 09.10.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA LOPARE, izvršio obračun dospjelog 14. anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake OLKI-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 25.128,88 KM po osnovu glavnice i 6.572,78 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje za manjinske akcionare emitenta HERC GRADNJA AD BILEĆA čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca Štampa
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta HERC GRADNJA AD BILEĆA da sa danom 15.10.2017. godine ističe rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupioca u sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade a neisplaćena sredstva se prenose na budžet Republike Srpske.
  Read More...


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 12. anuitet obveznice OZRN-O-A emitenta OPŠTINA ZVORNIK Štampa
 
Centralni registar je dana 09.10.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA ZVORNIK, izvršio obračun dospjelog 12. anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake OZRN-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 154.806,31 KM po osnovu glavnice i 53.896,54 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Mikrokreditno društvo Credis ad Banja Luka - I emisija obveznica Štampa
 
Centralni registar je dana 05.10.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Mikrokreditno društvo Credis ad Banja Luka
Sjedište emitenta
Veljka Mlađenovića 7d, 78000 Banja Luka
Matični broj emitenta
11149502
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
CRRF-O-A
Broj hartija
       870
Nominalna vrijednost hartije
   1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
    870.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
prva emisija obveznica, ponuda za 10 fizičkih ili pravnih lica u RS, a koji nisu kvalifikovani investitori  
Ograničenja prava na hartiji
nema
Rok trajanja ograničenja prava
nema
ISIN kod
BA100CRRFOA1
CFI kod
DBFUAR
Rok dospijeća
3 (tri) godine, tj. do 05.10.2020. godine
 
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj: 01-03-RE-524-4/17 od 28.09.2017. godine.
 


Stranica 1 of 2
<< Start < Prethodni 1 2 Sledeći > Kraj >>