The best way to go for you to know the credible Michigan Payday Loans providers. Female Cialis is prescribed to improve the quality of sexual life, to enhance the sensual reaction. It is also prescribedin case of frigidity and anorgasmia, decreased libido and hormonal changes that cause sexual dysfunction.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 090 54 1369
< oktobar 2017 >
pon uto sri če pet sub ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Pošaljite nam poruku

oktobar 2017

TEHNIČKI REMONT AD BRATUNAC - III emisija, smanjenje osnovnog kapitala Štampa
 
Centralni registar je dana 31.10.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Tehnički remont ad Bratunac  
Sjedište emitenta
Podgradačka 11, Bratunac
Matični broj emitenta
01866591
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
TRBR-R-A
Broj hartija
7.678.173
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
7.678.173,00 KM
Redni broj i tip emisije
treća emisija-smanjenje osnovnog kapitala
ISIN kod
BA100TRBRRA7
CFI kod
ESVUFR
 
Nakon registracije ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi   7.678.173,00 KM.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 8. anuitet obveznice RSRS-O-C emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 30.10.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelog osmog anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake RSRS-O-C.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 8.054.547,00 KM po osnovu glavnice i 845.727,24 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Brisanje akcija emitenta Novi Jelšingrad ad Banja Luka Štampa
 
Dana 30.10.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake NJEL-R-A, emitenta Novi Jelšingrad ad Banja Luka mb: 11080677.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-03-RE-554-1/17 od 11.10.2017. godine i rješenja Okružnog privrednog suda Banja Luka broj 057 0 Reg 16 002111 od 27.07.2017. godine o promjeni pravne forme društva. 
Dosadašnji emitent Novi Jelšingrad ad Banja Luka mb: 11080677 mjenja pravnu formu.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 46. anuitet obveznice TPPD-O-A emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR Štampa
 
Centralni registar je dana 27.10.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR, izvršio obračun za 46. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake TPPD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 33.777,28 KM po osnovu glavnice i 18.471,54 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 11. kupon obveznice RSBD-O-B emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 26.10.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli jedanaesti kupon obveznice emitenta, lokalne oznake RSBD-O-B.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 705.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.
 


Vitinka ad Zvornik – treća emisija, denominacija i povećanje osnovnog kapitala zatvorenog akcionarskog društva Štampa
 
Centralni registar je dana 25.10.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa slijedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Vitinka ad Zvornik
Sjedište emitenta
Drinska dva br. 30, Kozluk, Zvornik
Matični broj emitenta
01047337
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
VTNK-R-C
Broj hartija
10.000
Nominalna vrijednost hartije
170,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
1.700.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
treća emisija, denominacija i povećanje osnovnog kapitala zatvorenog akcionarskog društva
ISIN kod
BA100VTNKRC5
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 1.700.000,00 KM.
 


Obavještenje o izvršenoj isplati 1. anuiteta obveznice KDRF-O-A emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Štampa
 
Centralni registar je dana 24.10.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 1. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 100.841,59 KM od čega je 50.966,58 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 49.875,01.KM po osnovu kamate.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 2. anuitet obveznice RSBD-O-K emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 23.10.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 2. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-K.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 9.000.000,00 KM po osnovu glavnice i 1.530.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 1. anuitet obveznice KDRF-O-A emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Štampa
 
Centralni registar je dana 23.10.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio obračun za 1. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 50.966,58 KM po osnovu glavnice i 49.875,01 KM po osnovu kamate.
U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je dva dana. Danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica.
Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.
 


Brisanje akcija emitenta Standard ad Rogatica Štampa
 
Dana 18.10.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake STDR-R-A, emitenta Standard ad Rogatica mb: 01115081.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-03-RE-521-2/17 od 19.09.2017. godine i rješenja Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo broj 061 0 Reg 17 000 716 od 31.08.2017. godine o promjeni pravne forme društva.  
Dosadašnji emitent Standard ad Rogatica mb: 01115081 mjenja pravnu formu.
 


Stranica 1 of 3
<< Start < Prethodni 1 2 3 Sledeći > Kraj >>