California Payday Loans. What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 090 54 1369
< oktobar 2017 >
pon uto sri če pet sub ned
            1
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Pošaljite nam poruku

petak, 06 oktobar 2017

Mikrokreditno društvo Credis ad Banja Luka - I emisija obveznica Štampa
 
Centralni registar je dana 05.10.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Mikrokreditno društvo Credis ad Banja Luka
Sjedište emitenta
Veljka Mlađenovića 7d, 78000 Banja Luka
Matični broj emitenta
11149502
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
CRRF-O-A
Broj hartija
       870
Nominalna vrijednost hartije
   1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
    870.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
prva emisija obveznica, ponuda za 10 fizičkih ili pravnih lica u RS, a koji nisu kvalifikovani investitori  
Ograničenja prava na hartiji
nema
Rok trajanja ograničenja prava
nema
ISIN kod
BA100CRRFOA1
CFI kod
DBFUAR
Rok dospijeća
3 (tri) godine, tj. do 05.10.2020. godine
 
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj: 01-03-RE-524-4/17 od 28.09.2017. godine.