cash advance . Since its introduction in the market buying Generic Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

septembar 2017

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU DRVETA DRVNA INDUSTRIJA VLASENICA - II emisija Štampa
 
Centralni registar je dana 28.09.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Akcionarsko društvo za preradu drveta
 Drvna industrija Vlasenica
Sjedište emitenta
Ilije Birčanina 22, Vlasenica
Matični broj emitenta
11043615
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
DIVL-R-A
Broj hartija
1.744.627
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
 1.744.627,00 KM
Redni broj i tip emisije
druga emisija – povećanje osnovnog kapitala,
 konverzija potraživanja u akcije
ISIN kod
BA100DIVLRA1
CFI kod
ESVUFR
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 9.061.646,00 KM.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 45. anuitet obveznice TPPD-O-A emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR Štampa
 
Centralni registar je dana 27.09.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR, izvršio obračun za 45. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake TPPD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 33.581,39 KM po osnovu glavnice i 18.667,43 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Brisanje akcija emitenta Zanat Design dd Brčko Štampa
 
Dana 26.09.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake ZND9-R-A, emitenta Zanat Design dd Brčko mb: 4600081830004.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz Registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Brčko Distrikta broj: UP-I-13-15.04-12/17 od 07.07.2017. godine i rješenja Osnovnog suda Brčko Distrikta broj: 096-0-Reg-17-000566 od 22.05.2017. godine, kojim je izvršen upis statusne promjene spajanje uz pripajanje i brisanje ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Zanat Design dd Brčko mb: 4600081830004, prestaje da postoji.
 


IZGRADNJA DD BRČKO - III emisija, povećanje osnovnog kapitala - statusna promjena - spajanje pripajanjem Štampa
 
Centralni registar je dana 26.09.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
IZGRADNJA DD BRČKO
Sjedište emitenta
Bulevar mira br. 4, Brčko
Matični broj emitenta
4600081320006
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
IZG9-R-A
Broj hartija
289.337
Nominalna vrijednost hartije
10,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
2.893.370,00 KM
Redni broj i tip emisije
treća emisija, povećanje osnovnog kapitala - statusna promjena - spajanje pripajanjem
ISIN kod
BA100IZG9RA9
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi     6.683.553,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Brčko Distrikt rješenje broj: UP-I-13-15.04-11/17 od  07.07.2017. godine.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 3. kupon obveznice RSRS-O-I emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 26.09.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelog trećeg kupona obveznica emitenta, lokalne oznake RSRS-O-I.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 482.776,71 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.
 


SAS-SuperP osiguranje ad Bijeljina – II emisija, smanjenje osnovnog kapitala Štampa
 
Centralni registar je dana 25.09.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
SAS-SuperP osiguranje ad Bijeljina
Sjedište emitenta
Trg Đenerala Draže Mihajlovića 12, Bijeljina
Matični broj emitenta
11146015
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
SSOS-R-A
Broj hartija
2420
Nominalna vrijednost hartije
1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
2.420.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
druga emisija, smanjenje osnovnog kapitala
ISIN kod
BA100SSOSRA8
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 2.420.000,00 KM .
 


DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE EVROPSKIM DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM AD BANJA LUKA - II emisija - povećanje osnovnog kapitala Štampa
 
Centralni registar je dana 25.09.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE EVROPSKIM DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM AD BANJA LUKA
Sjedište emitenta
Kralja Petra I Karađorđevića 109/III, Banja Luka
Matični broj emitenta
11157319
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
DEPD-R-A
Broj hartija
1.452.000
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
1.452.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
II emisija, povećanje osnovnog kapitala-zatvoreno akcionarsko društvo  
ISIN kod
BA100DEPDRA9
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 4.400.000,00 KM.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 3. anuitet obveznice RSBD-O-F emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 25.09.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 3. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-F.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 7.500.000,00 KM po osnovu glavnice i 900.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 4. anuitet obveznice RSRS-O-H emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 25.09.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelog četvrtog anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake RSRS-O-H.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 2.730.160,40 KM po osnovu glavnice i 409.524,35 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.
 


Obveznica Opštine Kozarska Dubica, javna ponuda, KDRF-О-A Štampa
 
Centralni registar je dana 22.09.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti emitovanih javnom ponudom, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
OPŠTINA KOZARSKA DUBICA
Sjedište emitenta
Svetosavska br. 5, 79240 Kozarska Dubica
Matični broj emitenta
 01005243       
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
KDRF-О-A
Broj hartija         
105.000
Nominalna vrijednost hartije
100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
10.500.000,00 КМ
Redni broj emisije
prva emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
22.09.2029.
ISIN kod
BA100KDRFOA4
CFI kod
DBFSBR

 

 


Stranica 1 of 3
<< Start < Prethodni 1 2 3 Sledeći > Kraj >>