USA Payday Loans Online. What can cause long-term use of Canadian Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

srijeda, 13 septembar 2017

Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara emitenta MLJEKARA AD LAKTAŠI na otkupioca Štampa
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Mljekara ad Laktašida je Centralni registardana 12.09.2017. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Imlek ad Beograd.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.