How To Make Testosterone EnanthateOnline lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Loans Online. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra No RX influence on blood clots.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

četvrtak, 07 septembar 2017

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 1. kupon obveznice RSBD-O-T emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 07.09.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 1. kupon obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-T.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 1.800.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 3 dana od dana dospijeća kupona.