Boldenone-U. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

srijeda, 06 septembar 2017

Obveznica Republike Srpske, javna ponuda, RSBD-О05 Štampa
 
Centralni registar je dana 06.09.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti emitovanih javnom ponudom, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
 107000132538115       
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
RSBD-О05
Broj hartija
35.000
Nominalna vrijednost hartije
1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
35.000.000,00 КМ
Redni broj emisije
dvadesetšesta emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
06.09.2024.
ISIN kod
BA10RSBDO058
CFI kod
DBFTGR