Do you need Missouri Payday Loans as soon as possible? But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra No RX influence on blood clots.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

jun 2017

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 9. anuitet obveznice RSRS-O-A emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 30.06.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 9. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake RSRS-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 4.076.477,20 KM po osnovu glavnice i 428.030,07 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 10. kupon obveznice RSBD-O-C emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 29.06.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 10. kupon obveznice emitenta, lokalne oznake RSBD-O-C.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 195.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.
 


TOPLANA AD BANJA LUKA, II emisija obveznica, ponuda za kvalifikovane investitore Štampa
 
Centralni registar je dana 27.06.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Akcionarsko društvo Toplana Banja Luka
Sjedište emitenta
Bulevar Živojina Mišića 32, 78000 Banja Luka
Matični broj emitenta
01101773
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
TPBL-O-B
Broj hartija
23.000
Nominalna vrijednost hartije
100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
2.300.000,00 KM
Redni broj i vrsta emisije
četvrta emisija hartija od vrijednosti,
druga emisija obveznica,
 ponuda za kvalifikovane investitore
Rok dospijeća
4 (četiri) godine, tj. do 27.06.2021. godine
ISIN kod
BA100TPBLOB9
CFI kod
DBFUBR
 
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske rješenje broj 01-03-RE-196-11/17 od 21.06.2017. godine.
 


Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ad Banja Luka – XV emisija, smanjenje osnovnog kapitala Štampa
 
Centralni registar je dana 27.06.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ad Banja Luka  
Sjedište emitenta
Kninska br. 1a, Banja Luka
Matični broj emitenta
01755927
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
SODJ-R-A
Broj hartija
111.795
Nominalna vrijednost hartije
100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
11.179.500,00 KM
Redni broj i tip emisije
petnaesta emisija, smanjenje osnovnog kapitala
ISIN kod
BA100SODJRA9
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi      11.179.500,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske rješenje broj 01-UP-31-283-4/17 od  21.06.2017. godine.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 42. anuitet obveznice TPPD-O-A emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR Štampa
 
Centralni registar je dana 27.06.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR, izvršio obračun za 42. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake TPPD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 33.000,51 KM po osnovu glavnice i 19.248,31 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE EVROPSKIM DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM AD BANJA LUKA - I emisija - zatvoreno akcionarsko društvo Štampa
 
Centralni registar je dana 26.06.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Društvo za upravljanje evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom ad Banja Luka
Sjedište emitenta
Kralja Petra I Karađorđevića 109/III, Banja Luka
Matični broj emitenta
11157319
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
DEPD-R-A
Broj hartija
2.948.000
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
2.948.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
prva emisija, zatvoreno akcionarsko društvo
ISIN kod
BA100DEPDRA9
CFI kod
ESVUFR
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 2.948.000,00 KM.
 


WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD BANJA LUKA upis zabrane, XV emisija Štampa
 
Centralni registar je primio zahtjev za registraciju hartije od vrijednosti, sa slijedećim podacima i karakteristikama:

 

Naziv emitenta
WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD BANJA LUKA
Sjedište emitenta
Kninska br. 1A, Banja Luka
Matični broj emitenta
01755927
Lokalna oznaka hartije
SODJ-R-A
Redni broj i tip emisije
petnaesta emisija – smanjenje osnovnog kapitala
 
Centralni registar će dana 26.06.2017. godine, na računima vlasnika hartija od vrijednosti ovog emitenta, izvršiti upis zabrane prava raspolaganja navedenim akcijama, a blokada će trajati do okončanja postupka registracije.
 


Obveznica Republike Srpske, javna ponuda, RSBD-О03 Štampa
 
Centralni registar je dana 21.06.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti emitovanih javnom ponudom, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
 107000132538115       
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
RSBD-О03
Broj hartija
25.000
Nominalna vrijednost hartije
1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
25.000.000,00 КМ
Redni broj emisije
dvadesetčetvrta emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
21.06.2027.
ISIN kod
BA10RSBDO033
CFI kod
DBFTGR
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 10. anuitet obveznice SPSD-O-A emitenta OPŠTINA ŠIPOVO Štampa
 
Centralni registar je dana 20.06.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA ŠIPOVO, izvršio obračun za dospjeli 10. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake SPSD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 81.928,99 KM po osnovu glavnice i 37.684,85 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 3. anuitet obveznice RSBD-O-E emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 19.06.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 3. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-E.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 8.000.000,00 KM po osnovu glavnice i 1.440.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Stranica 1 of 3
<< Start < Prethodni 1 2 3 Sledeći > Kraj >>