Payday Loans In Tennessee. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

četvrtak, 15 jun 2017

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 7. anuitet obveznice RSRS-O-D emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 15.06.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 7. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake RSRS-O-D.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 3.599.619,90 KM po osnovu glavnice i 431.953,76 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.