Payday Loans In Virginia. If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

ponedeljak, 12 jun 2017

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 14. anuitet obveznice emitenta OPŠTINA KOTOR VAROŠ Štampa
 
Centralni registar je dana 12.06.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOTOR VAROŠ, izvršio obračun za dospjeli 14. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake OKVI-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 323.910,07 KM po osnovu glavnice i 74.458,44 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 14. anuitet obveznice OBDI-O-A emitenta OPŠTINA BROD Štampa
 
Centralni registar je dana 12.06.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA BROD, izvršio obračun za dospjeli 14. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake OBDI-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 220.575,86 KM po osnovu glavnice i 57.694,13 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.