Payday Loans In Texas. What can cause long-term use of Viagra Sale? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

petak, 09 jun 2017

Trezorski zapisi, L emisija, emitent Republika Srpska Štampa
 
Centralni registar je dana 09.06.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti - trezorski zapisi, emitenta Republika Srpska – Ministarstvo finansija, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA
-MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
 107000132538115       
Vrsta hartije
trezorski zapisi
Lokalna oznaka hartije
RS17-T05
Broj hartija
1.000
Nominalna vrijednost hartije
10.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
10.000.000,00 KM
Redni broj emisije
pedeseta emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
08.12.2017. godine
ISIN kod
BA10RS17T051
CFI kod
DMZTGR
 


NOVA BANKA ad Banja Luka - povećanje osnovnog kapitala, XXVII emisija hartija od vrijednosti/XXI emisija akcija Štampa
 
Centralni registar je dana 09.06.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
NOVA BANKA ad Banja Luka
Sjedište emitenta
Kralja Alfonsa XIII 37/A Banja Luka
Matični broj emitenta
01753312
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
NOVB-R-Е
Broj hartija
11.176.824
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
11.176.824,00 KM
Redni broj i tip emisije
XXVII emisija hov/XXI emisija akcija
-povećanje osnovnog kapitala, pretvaranje  neraspoređene dobiti u osnovni kapital
ISIN kod
BA100NOVBRE1
CFI kod
ESVUFR
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 126.274.406,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske  rješenje broj: 01-UP-31-227-3/17 од 18.04.2017. godine.
 


Kompanija Slobomir ad Slobomir, Bijeljina - XI emisija bez obaveze objavljivanja prospekta, povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva Štampa
Centralni registar je dana 08.06.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa slijedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Kompanija Slobomir ad Slobomir, Bijeljina
Sjedište emitenta
Pavlovića put 74, Slobomir, Bijeljina
Matični broj emitenta
01892380
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
SLBM-R-A
Broj hartija
44.375
Nominalna vrijednost hartije
50,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
2.218.750,00 KM
Redni broj i tip emisije
jedanaesta emisija bez obaveze objavljivanja prospekta, povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva
ISIN kod
BA100SLBMRA3
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 25.090.300,00 KM.
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj 01-03-RE-716-1/16 od  23.09.2016. godine.
 


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 6. anuitet obveznice RSRS-O-E emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 09.06.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 6. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake RSRS-O-E.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 2.910.383,50 po osnovu glavnice i 392.901,31 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.