The best way to go for you to know the credible Michigan Payday Loans providers. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

srijeda, 07 jun 2017

Obavještenje za manjinske akcionare emitenta ŠIPAD AD DOBOJ čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca Štampa
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Šipad ad Doboj da sa danom 17.06.2017. godine ističe rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupioca u sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade a neisplaćena sredstva se prenose na budžet Republike Srpske. 
  Read More...


Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za trezorski zapis RS16-T10 emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
 
Centralni registar je dana 07.06.2017. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelih obaveza iz trezorskog zapisa emitenta, lokalne oznake RS16-T10.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 13.500.000,00 KM.