The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Loans Online, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Članstvo Centralnog registra u asocijacijama registara Štampa

 

20. januara 2006. godine - Centralni registar hartija od vrijednosti ad, Banja Luka postao je član ECSDA - Evropske Asocijacije Centralnih Depozitara hartija od vrijednosti.


Članstvo u ECSDA - Evropskoj Asocijaciji Centralnih Depozitara hartija od vrijednosti, a u ranijem periodu u CEECSDA, za Centralni registar znači međunarodno priznanje i verifikaciju postojanja institucije ove vrste u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini. To potvrđuje da je Centralni registar uspostavljen i radi na osnovu zakona zemlje u okviru koje funkcioniše tržište kapitala, ujedno poštujući sve međunarodne standarde i principe koji se odnose na ovu oblast.
Članstvo u ECSDA kao i postignuti rezultati u prvih pet godina rada Centralnog registra, članovima Centralnog registra hartija od vrijednosti, učesnicima tržišta kapitala i stranim investitorima su samo jedan od argumenata za sigurnost ulaganja na domaćem tržištu kapitala.

ECSDA i CEECSDA su se ujedinile kao partneri u novu proširenu organizaciju

Kao što je objavljeno na SIBOS konferenciji u septembru 2005. godine, Generalna skupština ECSDA, održana 20. januara 2006. godine, je i oficijelno odobrila članstvo 20 CEECSDA članova, i tako sprovodeći odluku donesenu od strane ove dvije Asocijacije (ECSDA -Evropske Asocijacije Centralnih Depozitara hartija od vrijednosti i CEECSDA - Centralno i Istočno Evropske Asocijacije Registara Depozitara i Klirinških kuća) da bi ujedinili snage oko rada na zajedničkim ciljevima: da pružaju savjetovanje na internacionalnom nivou o tehničkim, ekonomskim, finansijskim, pravnim i regulatornim pitanjima a da bi se smanjio rizik i aranžmani vezani za procese poravnanja i drugih srodnih plaćanja na prostoru Evrope a u korist izdavaoca, investitora i tržišnih učesnika.

Na ovaj način, sa 39 članova, nova ECSDA će od sada biti u stanju vodi veći opseg diskusija i tako pruži puno veću podršku Evropskim organima. ECSDA će davati informacije o svojim članovima, posebice pomažući svojim učesnicima u okviru konsultacija i određujući zajedničke stavove po potrebi.

Pojašnjenje

ECSDA je osnovana u novembru 1997. godine kao Asocijacija Evropskih Centralnih Depozitara hartija od vrijednosti (CSDs). Osnovni cilj ECSDA je da promoviše harmonizaciju tržišne prakse na prostorima Evrope da bi se podržalo stvaranje jedinstvenog Evropskog tržišta kapitala. ECSDA pruža riješenja i savjete o ekonomskim, finansijskim, pravnim i regulatornim pitanjima da bi se smanjio rizik i povećala efikasnost u oblasti pred-saldiranja, saldiranja i iz oblasti kastodi poslova kao i drugih srodnih platnih aranžmana na prostorima Evrope. ECSDA posebno promoviše protočnost procesa osiguravajući najveći nivo efikasnosti sa niskim rizikom, izjednačeno tržište za sve pružaoce usluga, zajedničke standarde koji bi odstranili postojeće međudržavne barijere kao i razmjenu informacija o pravnim, poreskim, regulatornim okvirima i tržišnim praksama da bi se pospješila harmonizacija i internacionalna kooperacija.

 

03. jun 2002. godine - Centralni registar primljen u članstvo CEECSDA

Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka primljen je u članstvo Central and Eastern European Central Securities Depozitories and Clearing Houses Association /CEECSDA/

CEECSDA je asocijacija registara, depozitara i klirinških kuća centralne i zapadne Evrope, a članovi su registri i depozitari iz: Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Latvije, Litvanije, Poljske, Rumunije, Slovačke i Slovenije.
Na godišnjoj skupštini CEECSDA održanoj u Pragu 03. juna 2002. godine donesena je odluka da se Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka primi u članstvo kao pridruženi član.
Članovi asocijacije su i registri iz okruženja, Centralna klirinško depotna družba Ljubljana i Središnja depozitarna agencija Zagreb, a od 03. juna 2002. godine Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka, Centralna depozitarna agencija Crne Gore i Registar vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine.