There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. If you have already decided to take Levitra For Sale, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

UNICREDIT BANK DD MOSTAR Štampa
 UniCredit Bank
UniCredit Bank d.d. Mostar je registrovana poslovna banka sa sjedištem u Bosni i Hercegovini. S ukupnom aktivom od preko 3,7 milijardi KM i kapitalom od 578,8 miliona KM, Banka danas posluje kroz mrežu od 85 poslovnica koja pokriva čitav teritorij Bosne i Hercegovine, što proizvode i usluge UniCredit Bank čini dostupnim svakom klijentu, u svim većim gradovima i mjestima u Bosni i Hercegovini. UniCredit Bank je vodeća banka u Bosni i Hercegovini po većini pokazatelja poslovanja, a njene usluge koristi 900.000 klijenata u maloprodaji i preko 3.600 korporativnih klijenata.
 
UniCredit je vodeća evropska komercijalna banka s jakim korijenima u 17 evropskih zemalja. Naša mreža, koja je prisutna na skoro 50 tržišta, uključuje skoro 9.000 poslovnica i preko 147.000 zaposlenika. U regiji Centralne i Istočne Evrope, Grupa posluje kroz najveću i najviše diverzificiranu međunarodnu bankarsku mrežu sa oko 3.600 poslovnica (uključujući Poljsku). U CIE, UniCredit posluje u sljedećim državama: Austrija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Republika Češka, Njemačka, Mađarska, Italija, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Turska i Ukrajina.
 
Prateći dugu istoriju skrbničkih usluga na tržištima kapitala širom svijeta, UniCredit Bank d.d., kao tržišni lider, prepoznala je novi segment usluga i na taj način od 2006. godine doprinosi razvoju tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini. Prva skrbnička transakcija na tržištu kapitala u Bosni i Hercegovini izvršena je na dan 26.10.2006. godine upravo putem skrbničkog računa tadašnje HVB Central Profit Banke d.d.
UniCredit Bank d.d. je dio sveobuhvatne GSS (eng. „Global Securities Services“) mreže u CIE, koja pruža „post-trade“ usluge na 13 evropskih tržišta.
 
Sadašnjim i potencijalnim klijentima nudimo sljedeće usluge skrbništva nad vrijednosnim papirima:
  • Safekeeping Services - Čuvanje imovine domaćih i stranih pravnih/fizičkih lica
  • Settlement Services - Namira transakcija preko sistema Registra vrijednosnih papira FBiH i Centralnog registra hartija od vrijednosti RS
  • Corporate Actions & Proxy Voting – Obavještavanje o korporativnim akcijama kao i zastupanje na skupštinama
  • Income Collection - Prikupljanje prihoda od vrijednosnih papira (dividende, kamate)
  • Outbound Services - Namira i čuvanje vrijednosnih papira u inostranstvu
  • Cash Management - Aktivno upravljanje novčanim sredstvima klijenata prema instrukciji klijenta
  • Reporting Services - Izvještavanje o stanju, promjenama i rezultatima imovine
  • Market Information Update - Pružanje informacija o domaćem tržištu
 
Više informacija o UniCredit Bank d.d. i uslugama skrbništva unutar UniCredit grupe možete naći na sljedećim web stranicama:
 
 
Adresa:
UniCredit Bank d.d.
Poslovi skrbnika i depozitara
Zelenih beretki 24
71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
SWIFT: UNCRBA22
Sjedište:
UniCredit Bank d.d.
Kardinala Stepinca b.b.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Fax: +387 33 491 823
 
Voditelj odjela
Lejla Sabljica
Tel. +387 33 491 777
Saradnik
Amra Telaćević
Tel. +387 33 491 816
Saradnik
Belma Kovačević
Tel. +387 33 491 810
Saradnik
Aida Zulić
Tel. +387 33 491 835
Saradnik
Enis Zejnić
Tel. +387 51 348 050