Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Payday Loans. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

RAIFFEISEN BANK DD BIH SARAJEVO Štampa

 Raiffeisen bank

 

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina je supsidijarno lice Raiffeisen Bank International AG, jedne od vodećih banaka u Srednjoj i Istočnoj Evropi te Austriji.
Banka kao finansijska institucija posluje od novembra 1992. godine, kada je osnovana kao Market banka dd Sarajevo. Kvalitetom svog poslovanja brzo se izdvojila kao vrlo uspješna i profitabilna banka. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG-Vienna kupila je Market banku 2000. godine te je uspješno integrisala u Raiffeisen mrežu od kada posluje pod imenom Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina.
Preko 1.500 zaposlenika Banke putem 93 poslovnice pruža usluge za oko 500.000 klijenata. Mnogobrojna, kako domaća, tako i međunarodna priznanja, kao što su priznanja renomiranih magazina Global Finance, Global Custodian, Euromoney te The Banker, potvrda su uspješnog poslovanja Banke. Investiranje u nove tehnologije, iskusno i educirano osoblje koje se stalno usavršava, naglasak na individualnom pristupu klijentu, te uvođenje novih, savremenih proizvoda i usluga predstavljaju glavne faktore konkurentnosti Raiffeisen banke na bosanskohercegovačkom tržištu.
Također, Raiffeisen grupacija preko 125 godina kombinuje ostvarenje finansijskog uspjeha sa društveno odgovornim poslovanjem, pri čemu ekonomska, ekološka i društvena odgovornost čine jednu cjelinu, slijedeći osnovne principe društvene solidarnosti, samopomoći i održivosti koje je uspostavio Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Raiffeisen grupu u Bosni i Hercegovini, pored Raiffeisen banke, čine, Raiffeisen INVEST, Raiffeisen CAPITAL, Raiffeisen LEASING, RL ASSISTANCE te Raiffeisen SAC.
Dozvolu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje skrbničkih poslova Raiffeisen banka dobila je 09.05.2006. godine kao prva banka u Bosni i Hercegovini koja je u potpunosti zadovoljila sve uslove propisane od strane Komisije. Ugovor sa Registrom za vrijednosne papire FBiH o otvaranju i vođenju skrbničkog računa potpisala je 20.04.2006. godine.
Dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje skrbničkih poslova u ovom entitetu Raiffeisen banka dobila je 05.01.2007. godine. Odlukom Komisije, Raiffeisen banka postala je prva banka ovlaštena za obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima na cijelokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine. U članstvo Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske Raiffeisen banka primljena je 31.01.2007. godine.
Ujedinjavanje tržišta kapitala putem pružanja usluge skrbništva omogućava, kako stranim tako i domaćim investitorima, kvalitetniji pristup informacijama sa cijelog teritorija BiH, jedinstven kontakt za plaćanje i namiru (settlement) transakcija sa vrijednosnim papirima na teritoriji BiH, te jednostavniju administrativnu proceduru.
Više informacija možete dobiti u našem Odjeljenju Investicijsko bankarstvo - Grupa Skrbništvo i administracija fondova – Tim skrbništvo, na adresi: Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
ili putem telefona/e-maila:
Tel. +387 33 287 153 / Fax. +387 33 287 272 e-mail:  investicijsko.bankarstvo@raiffeisengroup.ba
ili na našoj web stranici: http://www.raiffeisenbank.ba/