10mg AnavarOnline lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Payday Loans. What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

ADVANTIS BROKER AD BANJA LUKA Štampa
Advantis logo

Brokersko-dilersko društvo „Advantis broker" a.d. Banja Luka

Adresa: Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka, BiH

Telefoni:
centrala +387 51 233710
fax +387 51 233711
 
direktor:
Branko Kecman +387 51 233716, branko.kecman@advantisbroker.com
brokersko odjeljenje:
Tatjana Tomanić - broker, +387 51 233713, tatjana.tomanic@advantisbroker.com
Zdravko Janković - broker, +387 51 233712, zdravko.jankovic@advantisbroker.com
investiciono savjetovanje:
Milkica Ećim - investicioni savjetnik, +387 51 233714, milkica.ecim@advantisbroker.com
pravni savjetnik:
Bojana Vranješ - pravnik, +387 51 233718, bojana.vranjes@advantisbroker.com
sektor za ulaganje na domaćem i stranim tržištima:
Aleksandar Antonijević - MSc, CFA, FRM, +384 51 233 717, a.antonijevic@advantisbroker.com
administracija:
Duška Karanović, +387 51 233715, duska.karanovic@advantisbroker.com
Računovodstvo:
Dragoslav Pajić, +387 51 233 710 dragoslav.pajic@advantisbroker.com
 


Brokersko-dilersko društvo „Advantis broker" a.d. Banjaluka posjeduje dozvolu za obavljanje sljedećih poslova:

  • brokerski poslovi
  • dilerski poslovi
  • poslovi upravljanja portfeljom
  • poslovi agenta emisije
  • poslovi podrške tržištu (market making)
  • investiciono savjetovanje