There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

NOVA BANKA AD BANJA LUKA Štampa

novabanka logo

 

"Broker Nova" je član i osnivač Banjalučke berze AD i Centralnog registra HOV RS od 2000. godine. Posjeduje dozvolu za obavljanje brokerskih i dilerskih transakcija, te za obavljanje poslova preuzimanja. Po obimu ostvarenog prometa svrstava se u red vodećih brokerskih kuća na ovim prostorima. Do 2015. godine ostvarila je promet od preko 830 miliona KM u više od 260.000 transakcija. Broker Nova je partener američke brokersko dilerske kuće Auerbach Grayson New York za područje Republike Srpske.

Ovlašteni brokeri: Boris Kačavenda i Tamara Radaković

Direktor: Jasna Zrilić

 

NOVA BANKA AD Banja Luka

Filijala za poslovanje sa HOV "Broker Nova"

Kralja Alfonsa XIII 37 A, Banja Luka

78000 Banja Luka

Telefoni:

Boris Kačavenda - +387 51 333-325

Tamara Radaković - + 387 51 333-325

Jasna Zrilić - +387 51 333-330

Faks: +387 51 222-404

e-mail: broker@novabanka.com

www.novabanka.com