Steroid Called Trenpay day loans . Cialis Professional online is capableto release you reliably from the erection problems, its improved formula gives the new properties to the drug.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

NOVA BANKA AD BANJA LUKA Štampa

novabanka logo

 

"Broker Nova" je član i osnivač Banjalučke berze AD i Centralnog registra HOV RS od 2000. godine. Posjeduje dozvolu za obavljanje brokerskih i dilerskih transakcija, te za obavljanje poslova preuzimanja. Po obimu ostvarenog prometa svrstava se u red vodećih brokerskih kuća na ovim prostorima. Do 2015. godine ostvarila je promet od preko 830 miliona KM u više od 260.000 transakcija. Broker Nova je partener američke brokersko dilerske kuće Auerbach Grayson New York za područje Republike Srpske.

Ovlašteni brokeri: Boris Kačavenda i Tamara Radaković

Direktor: Jasna Zrilić

 

NOVA BANKA AD Banja Luka

Filijala za poslovanje sa HOV "Broker Nova"

Kralja Alfonsa XIII 37 A, Banja Luka

78000 Banja Luka

Telefoni:

Boris Kačavenda - +387 51 333-325

Tamara Radaković - + 387 51 333-325

Jasna Zrilić - +387 51 333-330

Faks: +387 51 222-404

e-mail: broker@novabanka.com

www.novabanka.com