In particular, Texas Payday Loans can cater to the needs of its residents. What can cause long-term use of Viagra Sale? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

NOVA BANKA AD BANJA LUKA Štampa

novabanka logo

 

"Broker Nova" je član i osnivač Banjalučke berze AD i Centralnog registra HOV RS od 2000. godine. Posjeduje dozvolu za obavljanje brokerskih i dilerskih transakcija, te za obavljanje poslova preuzimanja. Po obimu ostvarenog prometa svrstava se u red vodećih brokerskih kuća na ovim prostorima. Do 2015. godine ostvarila je promet od preko 830 miliona KM u više od 260.000 transakcija. Broker Nova je partener američke brokersko dilerske kuće Auerbach Grayson New York za područje Republike Srpske.

Ovlašteni brokeri: Boris Kačavenda i Tamara Radaković

Direktor: Jasna Zrilić

 

NOVA BANKA AD Banja Luka

Filijala za poslovanje sa HOV "Broker Nova"

Kralja Alfonsa XIII 37 A, Banja Luka

78000 Banja Luka

Telefoni:

Boris Kačavenda - +387 51 333-325

Tamara Radaković - + 387 51 333-325

Jasna Zrilić - +387 51 333-330

Faks: +387 51 222-404

e-mail: broker@novabanka.com

www.novabanka.com