Mesterolone 25mg. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis Sale was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

RAIFFEISEN CAPITAL AD BANJA LUKA Štampa


Raiffeisen Capital

 

Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Raiffeisen grupe u Bosni i Hercegovini. U martu 2007.

registrovana je brokerska kuća Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka, čiji je osnivač Raiffeisen BANK d.d. BIH.

 

Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka za svoje klijente pruža sljedeće brokerske

usluge:

-Kupovina i prodaja hartija od vrijednosti, -Blok-poslovi, -Poslove preuzimanja akcionarskih društava.

 

Raiffeisen CAPITAL pruža informacije o kretanju na  tržištu kapitala u Republici Srpskoj. Za sve informacije možete da se obratite na naš telefon ili nas lično posjetite u našem sjedištu u ulici Vase Pelagića 2 (u zgradi Raiffeisen BANK) u Banjoj Luci.

 

Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka nastavlja uspješnu tradiciju Raiffeisen grupe, nudeći kvalitetnu i lako dostupnu uslugu.

 

Kontakt osobe:

Vedrana Đukić, Direktor

Nebojša Blagojević, Broker

 

Tel: + 387 51 231 490; + 387 51 212 542

Fax: + 387 51 231 491

e-mail: info.raiffeisencapital@raiffeisengroup.ba

web: www.raiffeisenbank.ba

 

Naša adresa je:

Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka

Ul. Vase Pelagića 2

78000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina