Most online loan lenders allow getting Payday Loans New Jersey without visiting a bank, straight to your bank account. If you have already decided to take Generic Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

RAIFFEISEN CAPITAL AD BANJA LUKA Štampa


Raiffeisen Capital

 

Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Raiffeisen grupe u Bosni i Hercegovini. U martu 2007.

registrovana je brokerska kuća Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka, čiji je osnivač Raiffeisen BANK d.d. BIH.

 

Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka za svoje klijente pruža sljedeće brokerske

usluge:

-Kupovina i prodaja hartija od vrijednosti, -Blok-poslovi, -Poslove preuzimanja akcionarskih društava.

 

Raiffeisen CAPITAL pruža informacije o kretanju na  tržištu kapitala u Republici Srpskoj. Za sve informacije možete da se obratite na naš telefon ili nas lično posjetite u našem sjedištu u ulici Vase Pelagića 2 (u zgradi Raiffeisen BANK) u Banjoj Luci.

 

Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka nastavlja uspješnu tradiciju Raiffeisen grupe, nudeći kvalitetnu i lako dostupnu uslugu.

 

Kontakt osobe:

Vedrana Đukić, Direktor

Nebojša Blagojević, Broker

 

Tel: + 387 51 231 490; + 387 51 212 542

Fax: + 387 51 231 491

e-mail: info.raiffeisencapital@raiffeisengroup.ba

web: www.raiffeisenbank.ba

 

Naša adresa je:

Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka

Ul. Vase Pelagića 2

78000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina