Where To Inject Testosterone PropionateMost online loan lenders allow getting New Jersey Payday Loans without visiting a bank, straight to your bank account. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Cheap Levitra, but also as part of its analogs.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

RAIFFEISEN CAPITAL AD BANJA LUKA Štampa


Raiffeisen Capital

 

Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Raiffeisen grupe u Bosni i Hercegovini. U martu 2007.

registrovana je brokerska kuća Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka, čiji je osnivač Raiffeisen BANK d.d. BIH.

 

Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka za svoje klijente pruža sljedeće brokerske

usluge:

-Kupovina i prodaja hartija od vrijednosti, -Blok-poslovi, -Poslove preuzimanja akcionarskih društava.

 

Raiffeisen CAPITAL pruža informacije o kretanju na  tržištu kapitala u Republici Srpskoj. Za sve informacije možete da se obratite na naš telefon ili nas lično posjetite u našem sjedištu u ulici Vase Pelagića 2 (u zgradi Raiffeisen BANK) u Banjoj Luci.

 

Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka nastavlja uspješnu tradiciju Raiffeisen grupe, nudeći kvalitetnu i lako dostupnu uslugu.

 

Kontakt osobe:

Vedrana Đukić, Direktor

Nebojša Blagojević, Broker

 

Tel: + 387 51 231 490; + 387 51 212 542

Fax: + 387 51 231 491

e-mail: info.raiffeisencapital@raiffeisengroup.ba

web: www.raiffeisenbank.ba

 

Naša adresa je:

Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka

Ul. Vase Pelagića 2

78000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina