There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Buy Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Association of Global Custodians Štampa
agc-logo
 

AGC - Association of Global Custodians je neformalna grupa 11 kastodi banaka, koja od 2000.godine provodi Projekat prikupljanja informacija o depozitorijima (Depository Information-Gathering Project - “DIGP”).

Projekat je usmjeren na prikupljanje osnovnih podataka i činjenica neophodnih za analizu rizika u skladu s propisima SAD o investicionim fondovima (U.S. investment funds under U.S. Investment Company Act Rule 17f-7). Na osnovu prikupljenih informacija i analize rizika, investicioni fondovi iz SAD mogu donijeti odluku o ulaganju u hartije od vrijednosti koje se čuvaju u stranom depozitoriju.

Centralni registr hartija od vrijednosti je od 2008. godine uzeo aktivno učeščće u projektu. Upitnik sa odgovorima je dostupan na internet stranicama depozitorija.

Posjetite: www.theagc.com

Preuzmite:icon AoGC Depository Questionnaire 2016-2017

icon AoGC Depository Questionnaire 2015-2016

icon  AoGC Depository Questionnaire 2014-2015  icon AGC Questionnaire 2014-2015 (Amended)

icon AoGC Depository Questionnaire 2013-2014

icon AoGC Depository Questionnaire 2012-2013

icon AoGC Depository Questionnaire 2011-2012

icon AoGC Depository Questionnarie 2010-2011

icon AoGC Depository Questionnarie 2009-2010

icon AoGC Depository Questionnarie 2008-2009

 

Questionnaire Banner Red