Testosterone-EPayday Loans In Indiana. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis Sale was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Association of Global Custodians Štampa
agc-logo
 

AGC - Association of Global Custodians je neformalna grupa 11 kastodi banaka, koja od 2000.godine provodi Projekat prikupljanja informacija o depozitorijima (Depository Information-Gathering Project - “DIGP”).

Projekat je usmjeren na prikupljanje osnovnih podataka i činjenica neophodnih za analizu rizika u skladu s propisima SAD o investicionim fondovima (U.S. investment funds under U.S. Investment Company Act Rule 17f-7). Na osnovu prikupljenih informacija i analize rizika, investicioni fondovi iz SAD mogu donijeti odluku o ulaganju u hartije od vrijednosti koje se čuvaju u stranom depozitoriju.

Centralni registr hartija od vrijednosti je od 2008. godine uzeo aktivno učeščće u projektu. Upitnik sa odgovorima je dostupan na internet stranicama depozitorija.

Posjetite: www.theagc.com

Preuzmite:icon AoGC Depository Questionnaire 2016-2017

icon AoGC Depository Questionnaire 2015-2016

icon  AoGC Depository Questionnaire 2014-2015  icon AGC Questionnaire 2014-2015 (Amended)

icon AoGC Depository Questionnaire 2013-2014

icon AoGC Depository Questionnaire 2012-2013

icon AoGC Depository Questionnaire 2011-2012

icon AoGC Depository Questionnarie 2010-2011

icon AoGC Depository Questionnarie 2009-2010

icon AoGC Depository Questionnarie 2008-2009

 

Questionnaire Banner Red