cash loans . If you have already decided to take Generic Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Evropski kodeks ponašanja Štampa

Code of Conduct

Centralni registar је u julu 2007. godine, u cilju dalje integracije u evropsko tržište i provođenje međunarodnih principa i standarda, koji se primjenjuju na tržištima kapitala, potpisao Code of Conduct ("Evropski kodeks ponašanja").

Evropski kodeks ponašanja je zajedničkim naporima razvijen od strane ECSDA, EACH i FESE. Sve članice naprijed navedenih udruženja dijele zajedničku namjeru da postignu veću efikasnost kao i dalju integraciju Evropskog tržišta kapitala. Cilj kodeksa ponašanja je, u skladu sa ciljevima Evropske komisije, da se dozvoli investitorima da trguju sa hartijama od vrijednosti unutar konzistentnog, koherentnog i rentabilnog Evropskog okvira. Sve potpisnice će se pridržavati kodeksa ponašanja kao dobrovoljnog opredjeljenja i poštovati određene principe u pružanju usluga nakon trgovanja sa hartijma od vrijednosti.

U cilju provođenja kodeksa omogućit će: transparentnost cijena, slobodu izbora za one koji trguju hartijama i unapređenje otvorenog i transparentnog pristupa uslugama nakon trgovanja. Kako bi se postigli ovi ciljevi neophodno je u određenim rokovima omogućiti: transparentnost cijena, slobodu izbora za one koji trguju hartijama, unapredjenje otvorenog i transparentnog pristupa uslugama nakon trgovanja, a sve u cilju postizanja veće interoperabilnosti.

 

Download documents
 
  _word European Code of Conduct For Clearing and Settlement
  _pdf Joint FESE, EACH and ECSDA Press Release- Proposal for an EU code of conduct practice for the clearing and settlement of equities
  _word Pricelist of Services provided by the Central Registry
  _excel Conversion Tables
  _word Pricelist of Services provided by the Central Registry - amandment 1