There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Evropski kodeks ponašanja Štampa

Code of Conduct

Centralni registar је u julu 2007. godine, u cilju dalje integracije u evropsko tržište i provođenje međunarodnih principa i standarda, koji se primjenjuju na tržištima kapitala, potpisao Code of Conduct ("Evropski kodeks ponašanja").

Evropski kodeks ponašanja je zajedničkim naporima razvijen od strane ECSDA, EACH i FESE. Sve članice naprijed navedenih udruženja dijele zajedničku namjeru da postignu veću efikasnost kao i dalju integraciju Evropskog tržišta kapitala. Cilj kodeksa ponašanja je, u skladu sa ciljevima Evropske komisije, da se dozvoli investitorima da trguju sa hartijama od vrijednosti unutar konzistentnog, koherentnog i rentabilnog Evropskog okvira. Sve potpisnice će se pridržavati kodeksa ponašanja kao dobrovoljnog opredjeljenja i poštovati određene principe u pružanju usluga nakon trgovanja sa hartijma od vrijednosti.

U cilju provođenja kodeksa omogućit će: transparentnost cijena, slobodu izbora za one koji trguju hartijama i unapređenje otvorenog i transparentnog pristupa uslugama nakon trgovanja. Kako bi se postigli ovi ciljevi neophodno je u određenim rokovima omogućiti: transparentnost cijena, slobodu izbora za one koji trguju hartijama, unapredjenje otvorenog i transparentnog pristupa uslugama nakon trgovanja, a sve u cilju postizanja veće interoperabilnosti.

 

Download documents
 
  _word European Code of Conduct For Clearing and Settlement
  _pdf Joint FESE, EACH and ECSDA Press Release- Proposal for an EU code of conduct practice for the clearing and settlement of equities
  _word Pricelist of Services provided by the Central Registry
  _excel Conversion Tables
  _word Pricelist of Services provided by the Central Registry - amandment 1