Buy Windows 7Getting California Loans Online should be thought of many times.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obveznice Republike Srpske, javna ponuda, RSBD-О-В Štampa
26.04.2012 14:27
Centralni registar je dana 26.04.2012. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti emitovanih javnom ponudom, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
kid 107000132538115       
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
RSBD-О-B
Broj hartija
235.000
Nominalna vrijednost hartije
100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
23.500,000,00 КМ
Redni broj emisije
Druga emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
26.04.2019.
ISIN kod
BA100RSBDOB4