Cheap Capture One Pro 8 OEMTo apply for USA Payday Loans you don't have to seek the help of relatives or go to a bank.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za obveznice emitenta OPŠTINA ZVORNIK Štampa
20.04.2012 08:41
Centralni registar je dana 20.04.2012. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA ZVORNIK, izvršio obračun dospjelog prvog anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake OZRN-O-A.
 
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 107.452,85 KM po osnovu glavnice i 101.250,00 KM po osnovu kamate.
 
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospjeća anuiteta.