Payday Loans In Indiana. It is strictly forbidden to administrate Cialis Soft online in conjunction with medications, which are composed of nitrates - antidepressants, drastic analgetic pills, sleeping pills, and others.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 090 54 1369
< april 2012 >
pon uto sri če pet sub ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Pošaljite nam poruku

Obavještenje o prinudnoj prodaji akcija u postupku preuzimanja AGROEXPORT AD Doboj Štampa
11.04.2012 15:06
 Obavještenje o prinudnoj prodaji akcija u postupku preuzimanja AGROEXPORT AD Doboj
  
Centralni registar je dana 10.04.2012.godine izvršio prenos akcija na osnovu prinudne prodaje akcija u postupku preuzimanja AGROEXPORT AD Doboj sa računa akcionara čije su akcije prinudno prodate na račun ponudioca Popadić Boška.
 
Podaci o emitentu
Naziv:              Agroexport a.d. Doboj
Sjedište:          Krnjinske Srpske brigade 102. Doboj
Matični broj:    01465821
Oznaka:           AGRE
 
Podaci o akcionarima čije su akcije prinudno prodate
 
Redni broj
Ime i prezime/naziv akcionara
Broj akcija koje su predmet prinudne prodaje
1
BLAGOJEVIĆ MILENA
2.396
2
BLAGOJEVIĆ NATAŠA
2.396
3
BLAGOJEVIĆ NOVKA
2.396
4
BLAGOJEVIĆ RADISLAV
1.616
5
ĐUKIĆ ALEKSANDRA
1.114
6
ĐUKIĆ BRANKO
1.114
7
ĐUKIĆ LANA
1.114
8
ĐUKIĆ OGNJEN
1.114
9
JOVANOVIĆ BRANKICA
1.114
10
MALJENOVIĆ STANKO
1.114
11
NEŠIĆ DADO
1.114
12
NEŠIĆ MILAN
1.114
13
NEŠIĆ MILAN
1.114
14
PETROVIĆ RADOVAN
279
15
RADOJČIĆ MIROSLAV
1.783
16
ŠLJIVIĆ GORAN
1.114
17
ŠLJIVIĆ MAJA
1.114
18
ŠLJIVIĆ PETAR
1.114
19
ŠLJIVIĆ RADOJKA
1.114
20
ŠLJIVIĆ RADOLJUB
6.073
21
ŠLJIVIĆ SLAVICA
1.114
UKUPNO
32.535
 
Za svaku akciju koja je predmet prinudne prodaje ponudilac je platio iznos od 0,63 KM.
 
Akcionar čije su akcije prinudno prodate ima pravo na naknadu u novcu. Sredstva za isplatu naknade ponudilac je uplatio na račun Centralnog registra za posebnu namjenu.
 
Akcionar je dužan da u što kraćem roku od saznanja za prinudnu prodaju svojih akcija, obavijesti Centralni registar o broju novčanog računa na koji će se sa računa za posebnu namjenu doznačiti novčana sredstva koja akcionaru pripadaju po osnovu prinudne prodaje, ako broj novčanog računa akcionara nije unesen u sistem Centralnog registra u nekom drugom postupku.
 
Informacije u vezi sa prinudnom prodajom akcija u postupku preuzimanja i isplatom pripadajućeg iznosa naknade mogu se dobiti putem telefona broj: 051/348-710, 051/348-716 i 051/348-719 ili na šalteru Centralnog registra u Ulici Sime Šolaje 1, Banja Luka, zatim elektronskom poštom na adresi: info@crhovrs.org i običnom poštom na adresi: Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka, Ulica Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka.