Buy Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2014 CheapCalifornia Payday Loans.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

''NOVI AUTODIJELOVI'' AD Rudo - I emisija Štampa
11.04.2012 12:39
Centralni registar je dana 11.04.2012. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Akcionarsko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila ''NOVI AUTODIJELOVI'' Rudo
Sjedište emitenta
Industrijska bb, 73260 Rudo
Matični broj emitenta
11067948
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
NADR-R-A
Broj hartija
2.839.479
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
2.839.479,00 KM
Redni broj i tip emisije
prva emisija, simultano osnivanje
/ zatvorenog akcionarskog društva
ISIN kod
BA100NADRRA2
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 2.839.479,00 KM.
 
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-UP-031-1610/11 od  10.06.2011. godine.