cash advance loans .

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za obveznice emitenta OPŠTINA LOPARE Štampa
09.04.2012 09:48
Centralni registar je dana 09.04.2012. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA LOPARE, izvršio obračun dospjelog trećeg anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake OLKI-O-A.
 
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 17.442,24 KM po osnovu glavnice i 14.259,44 KM po osnovu kamate.
 
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospjeća anuiteta.