Payday Advance BrokersFlorida Payday LoansGoogleNewsBuy Amoxil No Prescription

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Cooperation with

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
< December 2008 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 25 26 27 28
29 30 31        

Contact Us

Investors Info 24/7
- Call Centar Pošte Srpske –
1369

Switchboard:
Phone: +387 51 348 710
Fax: +387 51 348 718
e-mail: info@crhovrs.org

Issuers - registration:
Tel. +387 51 348 713

Issuers: - reports:
Tel. +387 51 348 717


Technical support:
Tel. +387 51 348 725
e-mail: itsektor@crhovrs.org

Accounting and financial jobs:
Tel. +387 51 348 714
e-mail: racunovodstvo@crhovrs.org


Address:
Sime Šolaje 1
78000 Banjaluka
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Bank accounts:
568163-11000757-23 Banka Srpske ad Banja Luka
552002-00025294-34 HYPO Alpe-Adria-Bank ad Banja Luka
562100-80005420-15 NLB Razvojna banka ad Banja Luka
567162-22003917-95 Sberbank ad Banja Luka

 
  • T+3 becomes T+2
  • Get your statements by email
  • Contact Us
  • My portfolio
Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d., Banja Luka, peta emisija, povećanje osnovnog kapitala Print
Wednesday, 24 December 2008 19:59
There are no translations available.

Centralni registar je dana 24.12.2008. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa slijedećim podacima i karakteristikama:

 

Naziv emitenta Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d., Banja Luka
Sjedište emitenta Petra Kočića bb, Banja Luka
Matični broj emitenta 01947320
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije BLSE-R-A
Broj hartija 792
Nominalna vrijednost hartije 1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 792.000,00 KM
Redni broj i tip emisije peta emisija - povećanje osnovnog kapitala, pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital
Ograničenja prava na hartiji nema
Rok trajanja ograničenja prava nemaPo registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 1.848.000,00 KM. Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje br. 01-UP-031-3963/08 od 22.09.2008. godine.

 

Settled turnover

No data for the current month

News

Transition of Capital Market of the Republic of Srpska on a new settlement cycle T+2
 
On the capital market of the Republic of Srpska is successfully implemented the transition to the new shorter cycle settlement T + 2 as of 1 January 2015.
Read more...
 
Uputstvo za uplatu i upotrebu garantnog fonda
There are no translations available.

 
Uputstvo za uplatu i upotrebu garantnog fonda doneseno je 05.01.2015. godine i stupa na snagu danom donošenja. Na internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti u rubrici Propisi i obrasci dostupan je tekst Uputstva.