Payday Loans Wisconsin. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obveznice Republike Srpske, RSRS-O-F Štampa
04.06.2012 14:22
Centralni registar je dana 31.05.2012. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti (Obveznice Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava) sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
kid 107000132538115       
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
RSRS-О-F
Broj hartija
55.449.667
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
55.449.667,00 КМ
Redni broj emisije
šesta emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
31.05.2025.
ISIN kod
BA100RSRSOF9