cash advance loans . What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obveznice Republike Srpske, RSRS-O-F Štampa
04.06.2012 14:22
Centralni registar je dana 31.05.2012. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti (Obveznice Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava) sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
REPUBLIKA SRPSKA
Sjedište emitenta
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta
kid 107000132538115       
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
RSRS-О-F
Broj hartija
55.449.667
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
55.449.667,00 КМ
Redni broj emisije
šesta emisija
Tip emisije
primarna emisija
Rok dospijeća
31.05.2025.
ISIN kod
BA100RSRSOF9