GoogleNews

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Međunarodna saradnja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
< jun 2009 >
pon uto sri če pet sub ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Kontaktirajte nas

Call center 1369

Centrala:
Tel. +387 51 348 710
Faks +387 51 348 718
e-mail: info@crhovrs.org

Emitenti - registracija:
Tel. +387 51 348 728

Emitenti - izvještaji:
Tel. +387 51 348 717

Tehnička podrška:
Tel. +387 51 348 725
e-mail: itsektor@crhovrs.org

Sektor računovodstvenih i finansijskih poslova:
Tel. +387 51 348 714
e-mail: racunovodstvo@crhovrs.org

Adresa:
Sime Šolaje 1
78000 Banja Luka
Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Poslovni računi:
562100-80005420-15 NLB Razvojna banka ad Banja Luka
552002-00025294-34 HYPO Alpe-Adria-Bank ad Banja Luka
567162-22003917-95 Sberbank ad Banja Luka
555007-02071847-88 Nova banka ad Banja Luka
568163-11000757-23 Banka Srpske ad Banja Luka

Pošaljite nam poruku

 
JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA ŠUME REPUBLIKE SRPSKE AD SOKOLAC, prva emisija –simultano osnovano a.d. Štampa
Centralni registar je dana 15.06.2009. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa slijedećim podacima i karakteristikama:

Naziv emitenta
JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA ŠUME REPUBLIKE SRPSKE AD SOKOLAC
Sjedište emitenta
Romanijska 1, Sokolac
Matični broj emitenta
01758438
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
SURS-R-A
Broj hartija
50.039.039
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
50.039.039,00 KM
Redni broj i tip emisije
Prva emisija -
 simultano osnovano akcionarsko društvo
ISIN kod
BA100SURSRA7
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 50.039.039,00 KM.
 
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-UP-031-774/09 od 17.02.2009. godine.