Usa Payday Loans JolietCash Advance TennesseeGet Viagra FastGoogleNews

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Međunarodna saradnja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
< jun 2009 >
pon uto sri če pet sub ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Kontaktirajte nas

Halo centar 1369
 

Centrala:
Tel. +387 51 348 710
Faks +387 51 348 718
e-mail: info@crhovrs.org

Emitenti - registracija:
Tel. +387 51 348 728

Emitenti - izvještaji:
Tel. +387 51 348 717

Tehnička podrška:
Tel. +387 51 348 725
e-mail: itsektor@crhovrs.org

Sektor računovodstvenih i finansijskih poslova:
Tel. +387 51 348 714
e-mail: racunovodstvo@crhovrs.org

Adresa:
Sime Šolaje 1
78000 Banja Luka
Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Poslovni računi:
568163-11000757-23 Banka Srpske ad Banja Luka
552002-00025294-34 HYPO Alpe-Adria-Bank ad Banja Luka
562100-80005420-15 NLB Razvojna banka ad Banja Luka
567162-22003917-95 Sberbank ad Banja Luka

mailto:CRHOV RS

 
JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA ŠUME REPUBLIKE SRPSKE AD SOKOLAC, prva emisija –simultano osnovano a.d. Štampa
Centralni registar je dana 15.06.2009. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa slijedećim podacima i karakteristikama:

Naziv emitenta
JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA ŠUME REPUBLIKE SRPSKE AD SOKOLAC
Sjedište emitenta
Romanijska 1, Sokolac
Matični broj emitenta
01758438
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
SURS-R-A
Broj hartija
50.039.039
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
50.039.039,00 KM
Redni broj i tip emisije
Prva emisija -
 simultano osnovano akcionarsko društvo
ISIN kod
BA100SURSRA7
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 50.039.039,00 KM.
 
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-UP-031-774/09 od 17.02.2009. godine.