Payday Advance EverettInstallment LoansViagra Overnight ShippingGoogleNews

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Cooperation with

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
< December 2008 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 25 26 27 28
29 30 31        

Contact Us

Investors Info 24/7
- Call Centar Pošte Srpske –
1369

Switchboard:
Phone: +387 51 348 710
Fax: +387 51 348 718
e-mail: info@crhovrs.org

Issuers - registration:
Tel. +387 51 348 713

Issuers: - reports:
Tel. +387 51 348 717


Technical support:
Tel. +387 51 348 725
e-mail: itsektor@crhovrs.org

Accounting and financial jobs:
Tel. +387 51 348 714
e-mail: racunovodstvo@crhovrs.org


Address:
Sime Šolaje 1
78000 Banjaluka
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Bank accounts:
568163-11000757-23 Banka Srpske ad Banja Luka
552002-00025294-34 HYPO Alpe-Adria-Bank ad Banja Luka
562100-80005420-15 NLB Razvojna banka ad Banja Luka
567162-22003917-95 Sberbank ad Banja Luka

 
  • Get your statements by email
  • Contact Us
  • My portfolio
Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d., Banja Luka, peta emisija, povećanje osnovnog kapitala Print
Wednesday, 24 December 2008 19:59
There are no translations available.

Centralni registar je dana 24.12.2008. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa slijedećim podacima i karakteristikama:

 

Naziv emitenta Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d., Banja Luka
Sjedište emitenta Petra Kočića bb, Banja Luka
Matični broj emitenta 01947320
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije BLSE-R-A
Broj hartija 792
Nominalna vrijednost hartije 1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 792.000,00 KM
Redni broj i tip emisije peta emisija - povećanje osnovnog kapitala, pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital
Ograničenja prava na hartiji nema
Rok trajanja ograničenja prava nemaPo registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 1.848.000,00 KM. Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje br. 01-UP-031-3963/08 od 22.09.2008. godine.

 

Settled turnover

No data for the current month

News

Procedure rada sa zajedničkim računom kod aukcije za paket akcija
There are no translations available.
 

Procedure rada sa zajedničkim računom kod aukcije za paket akcija doneseno je 23.02.2015. godine i stupa na snagu danom donošenja.

Na internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti u rubrici Propisi i obrasci dostupan je tekst Procedura.
 
Bobar banka JSC Bijeljina- Securities Trading Department - Bobar broker, termination of membership
 
Bobar banka JSC Bijeljina- Securities Trading Department - Bobar broker, was terminated of membership in the Central Registry in the system of clearing, settlement and transfer of securities.
The decision on the termination of membership in the Central Registry was made by the Management Board on February 17, 2015, and based on that decision, on February 17, 2015, the director issued the decision on the termination of membership in the Central Registry in the system of clearing, settlement and transfer of securities.