USA Payday Loans Online. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra No RX influence on blood clots.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
Obveznica Opštine Rogatica, javna ponuda, RGBZ-О-A Štampa
15.02.2018 13:41
 
Centralni registar je dana 15.02.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti emitovanih javnom ponudom, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
OPŠTINA ROGATICA
Sjedište emitenta
Srpske sloge 93, Rogatica
Matični broj emitenta
01096346       
Vrsta hartije
obveznica
Lokalna oznaka hartije
RGBZ-О-A
Broj hartija
9000
Nominalna vrijednost hartije
100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
900.000,00 КМ
Redni broj emisije
prva emisija obveznica
Tip emisije
javna ponuda
Rok dospijeća
15.02.2028.
ISIN kod
BA100RGBZOA4
CFI kod
DBFSBR

 

 

 

Saldirani promet

Novosti

Addiko Bank ad Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom, prestanak članstva

 

Addiko Bank ad Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom, prestalo je članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna i poravnanja hartija od vrijednosti.

Pročitajte više...
 
Obavljanje poslova platnog agenta u postupku emisije dužničkih hartija od vrijednosti emitenta korišćenjem jemstva jedinica lokalne samouprave u emisiji obveznica privrednih društava koja obavljaju komunalnu djelatnost

 

Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka dobio je saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje poslova platnog agenta

Pročitajte više...
 

Međunarodna saradnja